(24.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 5. 2018 byla v Úředním věstníku EU, řada C, č. 172, str. 1 an., zveřejněna výroční zpráva o pokroku v provádění strategie Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení (2017).

Jde o zprávu o pokroku v provádění strategie přijaté Evropskou radou v prosinci roku 2003 a týká se činností prováděných v roce 2017. Zpráva nemá být vyčerpávající, když je zaměřena především na hlavní události. Všechny činnosti, o nichž referuje, byly prováděny v širším rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti a předcházení konfliktům.

Zpráva se týká například otázek jaderných, chemických zbraní, biologických zbraní, balistických raket, analytických středisek, vesmíru či kontroly vývozu.

Autor: Mgr. Martin Glogar