(01.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.11.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 381/2016 Sb. vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Vyhláška byla Českou národní bankou přijata k provedení řady ustanovení nového zákona o spotřebitelském úvěru publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 Sb. Blíže vymezuje podrobnosti náležitostí žádostí o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a akreditace k pořádání odborné zkoušky, změnu udělené akreditace a prodloužení této akreditace, podrobnosti náležitostí oznámení pro účely zápisu vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, o prodloužení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, a o ukončení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, náležitosti oznámení o ukončení činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele, či oznámení změny údajů o akreditované osobě, ale také další náležitosti oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru.

Zabývá se rovněž formáty a dalšími technickými náležitostmi žádostí a oznámení, způsobem zaplacení správního poplatku za prodloužení platnosti oprávnění, či pravidly, formou a způsobem předkládání ročního výkazu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Účinnosti nabývá společně se zákonem o spotřebitelském úvěru, tedy dnem 1.12.2016.