(03.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.10.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 333/2016 Sb. vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech.

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána k provedení nového zákona o biocidech publikovaného na začátku října ve Sbírce zákonů pod č. 324/2016 Sb., a to konkrétně dle jeho § 19 odkazujícího na ustanovení upravující úhradu nákladů na provedení odborných úkonů. Definuje výši záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů, maximální výši úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a sazby za provedení odborných úkonů.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 18.10.2016.