(16.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 77/2018 Sb. vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

Byla ministerstvem zdravotnictví vydána podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, aby upravila náležitosti a vzory osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti a nakonec náležitosti a vzory diplomu o specializaci. Jde o reakci na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních provedenou do něj zákonem č. 201/2017 Sb. Ta s účinností k počátku září minulého roku nově ministerstvo zmocnila vydat prováděcí právní předpis právě takového obsahu. Ministerstvo aktuálně publikovanou vyhláškou učinilo tomuto zmocnění zadost.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 30. 5. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar