(16.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 276/2017 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

V souladu se zmocněním daným v § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je Ministerstvo financí povinno vydat vždy k 1. září každého roku vyhlášku, jež stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Právě publikovaná vyhláška tak nahrazuje minuloroční vyhlášku č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ta se, s účinností nové vyhlášky, ruší.

Nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní jsou, dle důvodové zprávy, propočteny na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu, o výměrách katastrálních území obcí podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vychází ale také z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků těch, kteří měli místo výkonu práce v dané obci.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2017.