(12.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 272/2016 Sb. vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Vyhláška vydaná Ministerstvem financí na základě § 4 odst. 11 zákona o rozpočtovém určení daní nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou shodného názvu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 213/2015 Sb. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Ministerstvo financí je povinno na základě výše uvedeného ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní zpracovat danou vyhlášku každoročně, a to na základě údajů Českého statistického úřadu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně jde o bilanci počtu obyvatel jednotlivých obcí, výměry jejich katastrálních území a počty dětí účastnících se předškolního vzdělávání a žáků plnících povinnou školní docházku ve školách zřizovaných obcemi.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.9.2016.