(14.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 399/2016 Sb. vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017.

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí v příloze k vyhlášce stanovuje, a to dle § 20 odst. 6 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2017.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.