(22.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 37/2017 Sb. vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

Zpracování vyhlášky Ministerstvem zdravotnictví předpokládá § 19 odst. 4 zákona o potravinách a tabákových výrobcích, jenž do něj byl vložen novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 180/2016 Sb.

Ministerstvo vyhláškou v podrobnostech upravuje požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti

elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, označování elektronických cigaret a náhradních

náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, včetně zakázaných prvků a rysů, způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti výrobců a dovozců elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, ale také rozsah údajů požadovaných pro registraci u přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku a způsob jejího provedení.

Opírá se přitom o příslušnou evropskou legislativu, konkrétně o směrnici 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183, kterým se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní, a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 o technických normách pro plnící mechanismus elektronických cigaret.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.