(14.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 29/2017 Sb. vyhláška o báňsko-technické evidenci.

Vyhláška byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vydána k provedení horního zákona ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 89/2016 Sb. Ta totiž, vedle dalšího, v rámci plánovaného zefektivnění státní statistické služby nahradila dosavadní výkaz báňsko-technických a provozních údajů novou evidencí vedenou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. báňsko-technickou evidencí upravenou do zákona nově vloženým § 29a. Aktuálně publikovaná vyhláška pak v podrobnostech definuje rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence, a to včetně rozsahu údajů do ní poskytovaných. Obecně by v jejím rámci měly být shromažďovány statistické údaje o roční těžbě těžebních organizací a další báňsko-technické a provozní údaje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.