Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.15.0.

Změny v dané verzi:

 • Import emailu z AD
 • Rozšířené možnosti zadání DPH
 • Dědění oprávnění pro dodatky z nadřazené smlouvy
 • Nová smlouva – Přidání dokumentu – Doplnění položky typ
 • Otevřená smlouva a její zohlednění pro poslání do Registru smluv
 • Chybné přebírání zděděných oprávnění při výběru složky
 • Smlouvy agent – Zasílání emailu o nových smlouvách odpovědným osobám – oprava zobrazeného data
 • Smlouvy agent – Nastavit hlídání zastavení služby
 • Úprava boxu nové smlouvy
 • Lhůty – Přidána položka typ
 • Ukládání lhůt do XML
 • Upozornění na smlouvy s hodnotou vyšší 50 000 – přidán filtr uzavření smlouvy po 1.7.2017
 • Přidány nové konstanty k šablonám dokumentu
 • Informace o dokumentech a srovnání času uložení
 • Evidence činnosti – Smazání smlouvy
 • Export nahlížení na smlouvu
 • Oprava spuštění aplikace Vzory smluv
 • Změna oprávnění na jiného uživatele
 • Přihlášení uživatelé – Oprava přihlášení z terminálového prostředí
 • Nastavení – Výchozí typ subjektu
 • Nastavení – Automaticky kopírovat název smlouvy do pole preambule
 • Vypnutí vlastních dat a aktualizace stavu filtrace v seznamu smluv
 • Pamatovat si rozbalení uzlu v seznamu smluv