Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.10.0.

Přehled změn v dané verzi:
•    Utilita Hlídací Agent – přidána nová sekce hlídání nově evidovaných smluv
•    Utilita Hlídací Agent – oprava zobrazování názvu smlouvy ve vygenerované zprávě
•    Nastavení – možnost definovat podle jaké hodnoty nebo prefixu a postfixu se řadí smlouvy v seznamu smluv
•    Uživatelské oprávnění – oprávnění pracovat s dokumenty ve smlouvě (uživatel může v dokumentech zobrazit náhledy, ale nelze přímo dokumenty ukládat z databáze na disk)
•    Smlouva – dodatky pro registr smluv, lze využít funkce pro zkopírování ID z nadřazené smlouvy, tak aby dodatek bylo možno poslat jako přílohu do registru smluv
•    Smlouva – kontrola zadání data, tak aby počátek účinnosti nebyl později než konec účinnosti
•    Filtrování smluv – přidána položka Více v poznámce
•    Správce databází – přidáno tlačítko vytvořit novou databázi
•    Nová smlouva – zadání nové mateřské společnosti (oprava uložení příznaku mateřské společnosti k subjektu)
•    Oprava zobrazení seznamu smluv – zacyklení dodatků a následná chyba zamezující přístup do seznamu smluv (pokud jsou v seznamu zobrazovány vazby na podřízené)