(05.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Smlouva podepsaná v Praze v prosinci roku 2014 byla uzavřena za účelem posílení vědecko-technické spolupráce v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Má jít zejména o kosmický výzkum, včetně prohlubování znalostí o kosmickém prostoru a jeho využívání zejména pokud jde o kosmické vědy, pozorování Země a mikrogravitaci, vzdělávání studentů na úrovni magisterského a doktorského studia v technických a vědeckých oborech na vysokých školách, budování, provoz a využívání kosmických systémů a souvisejících infrastruktur, rozvoj kosmických aplikací a služeb využívajících kosmické systémy, jejichž výsledky jsou uplatnitelné zejména v oblasti pozorování Země, meteorologie, udržitelného rozvoje, telekomunikací, družicové navigace a inženýrství pozemního segmentu, ale také o rozšiřování povědomí o kosmickém prostoru, kosmických aktivitách a jejich přínosu pro společnost mezi širokou a odbornou veřejností.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1. 1. 2018.