(29.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Senát Parlamentu ČR na své schůzi konané ve dnech 24. – 25.8.2016 schválil deset nových zákonů.

V tomto balíku je obsažena například novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákon o centrální evidenci účtů, novela zákona o pojišťovnictví, novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, novela zákona o auditorech, zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře či zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Všechny schválené zákony nyní poputují k podpisu prezidentu republiky. Pokud je ten nevetuje, nemělo by nic bránit jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů.

Naopak některé návrhy nových zákonů byly s pozměňovacími návrhy vráceny zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Jde například o zákon o biocidech, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, novelu zákona o dráhách či o novelu některých volebních zákonů.