(05.12.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 349/2017 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, ostatně jako každý rok, vyhlásilo, že v roce 2018 bude činit výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 000 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 499 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2 998 Kč.