(09.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 53/2018 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Dle sdělení vydaného podle § 5 odst. 2 zmíněného zákona je takovou rozhodnou částkou pro období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 částka 29 504 Kč.