(28.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 45/2017 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %.

Dle něj vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota byla určena ve opět výši 10.000,- Kč. Jako datum emise je stanoven den 24.2.2017, přičemž lhůta pro upisování emise počala běžet dne 22.2.2017 a skončí dnem 25.1.2022. Datem splatnosti je pak 24.2.2022. Výnos dluhopisu je tentokrát určen nulovou úrokovou sazbou, tedy 0,00 % p. a.

Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dávají se do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky. Mohou je upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí.