(30.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.11.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 380/2016 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Rozhodnutím vydaným dle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy a podle zákona o volbách do Parlamentu ČR prezident republiky vyhlásil opakované volby ve volebním obvodu č. 4, když stanovil za dny jejich konání pátek 27.1.2017 a sobotu 28.1.2017.