(15.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 30/2017 Sb. vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů.

Vyhláška je Českou národní bankou vydána podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5 a § 19 odst. 2 nového zákona o centrální evidenci účtů publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 300/2016 Sb. V podrobnostech upravuje formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů, oznámení identifikátorů datových schránek a jejich změn, ale také aktuálně platných údajů podle § 19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů. Upravuje rovněž formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.

Dle důvodové zprávy k vyhlášce má nově zřizovaná a Českou národní bankou provozovaná Centrální evidence účtů sloužit jakožto centrální databáze základních informací o účtech vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Jejím smyslem je přitom umožnit oprávněným orgánům veřejné moci podle současně platných zákonů na jednom místě zjistit, u které úvěrové instituce měla osoba v jejich zájmu účet nebo byla disponentem účtu, a poté se již cíleně dotazovat na konkrétní skutečnosti přímo vybrané úvěrové instituce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.