CODEXIS - komplexní právní informační systém

Software

CODEXIS

Komplexní národní a evropský právní informační systém

Category:

Product Description

KOMPLEXNÍ NÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
POPTÁVKAOBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

CODEXIS® je komplexně řešený software navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva.

Díky CODEXIS® získáte:

 • jistotu, že právní informace, ke kterým máte přístup, jsou vždy kompletní a aktuální
 • výklady, odborné články a komentáře napomáhající porozumění konkrétním zákonům
 • veškeré právní předpisy, které si můžete kdykoliv a kdekoliv prostudovat v souvislostech
 • nástroj umožňující snadné a rychlé vyhledávání konkrétních zákonů a jiných dokumentů

Uživatelsky přívětivý software obsahuje legislativu České republiky i legislativu Evropské unie (u všech zákonů je navíc možné najít nejen jejich aktuální znění, ale také znění historické či budoucí), dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací.


Pro koho je CODEXIS® vhodný?

CODEXIS® je určen pro právníky a zástupce právnických profesí, finanční manažery, ekonomy, účetní, úředníky, manažery a specialisty, kteří k výkonu své práce potřebují snadný přístup k právním předpisům, zákonům a informacím k určitému tématu (např. personalistika, účetnictví, GDPR a další).


Proč právě CODEXIS®?

Jedinečný zdroj informací

CODEXIS® čerpá svůj obsah z řady oficiálních zdrojů, např. ze Sbírky zákonů, Úředního věstníku Evropské unie či Sbírky mezinárodních smluv. Zařazeny jsou také sbírky soudních rozhodnutí, rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. CODEXIS® tak představuje jedinečný zdroj informací pro všechny fyzické i právnické osoby a ostatní subjekty, které chtějí mít své rozhodování založeno na přesných, aktuálních a především kompletních právních informacích.

Všechny zákony na jednom místě

CODEXIS® obsahuje veškeré zákony spadající do legislativy České republiky a legislativy Evropské unie - všechny zákony jsou navíc uvedeny v aktuálním, historickém i budoucím znění, díky čemuž máte jistotu, že daný dokument je kompletní. CODEXIS® svým uživatelům nabízí také možnost zasílání upozorňování na změny u sledovaných předpisů. Software obsahuje také judikaturu České republiky a judikatury Evropské unie.

Informace v souvislostech

Jednotlivé právní předpisy jsou provázány s prováděcími předpisy, výklady, judikáty a dalšími dokumenty. Doplněk systému CODEXIS® KOMENTÁŘE LIBERIS navíc umožňuje snadný přístup ke kvalifikovaným názorům odborníků. Zobrazení dokumentů v souvislostech výrazně napomáhá porozumění konkrétní problematice.

Snadná orientace a rychlé vyhledávání

Se softwarem CODEXIS® je snadné najít to, co právě hledáte. Systém umožňuje vyhledávat konkrétní dokumenty jak podle údajů o těchto dokumentech (dle typu dokumentu, autora, zdroje či účinnosti), tak podle zadaných klíčových slov, např. zadáte-li do vyhledávacího pole pojmy „stavební zákon“ či „veřejné zakázky“, CODEXIS® vám zobrazí veškeré informace ke zvolenému tématu, a to od aktuálně platných zákonů až po odborné články věnující se dané problematice.

Inovativní přístup

Více než 25 let vyvíjíme softwary, které svým uživatelům významným způsobem usnadňují práci. Známe specifika českého prostředí a děláme vše pro to, aby naše softwary nejlépe vyhovovaly tuzemským podmínkám – software CODEXIS® je proto neustále zdokonalován naším týmem programátorů, kteří jej vyvíjejí v souladu s aktuálními trendy a přizpůsobují na základě vašich podnětů.

Spolupráce s profesionálními partnery

Na přípravě obsahu se podílejí přední odborníci z oblasti práva, ekonomiky, personalistiky, účetnictví a daní. Mezi naše odborné partnery patří Česká advokátní komora, Soudcovská unie České republiky, Unie podnikových právníků ČR, Komora certifikovaných účetních, Úřad pro ochranu osobních údajů, Frank Bold Advokáti, AK Brož & Sokol & Novák, Randl Partners, OSWALD a další.

Uživatelský komfort

Software je navržen tak, aby práce s ním byla pro uživatele co nejvíce intuitivní a příjemná. Obsah softwaru je velmi přehledný, snadné orientaci v softwaru napomáhá také provázanost příslušných paragrafů zákonů na odborné články zabývající se daným tématem a na judikaturu soudů. Prostředí softwaru si každý uživatel může upravit dle svých preferencí, CODEXIS® svým uživatelům nabízí výběr hned z několika barevných schémat.

Přečtěte si, co na softwaru CODEXIS® nejvíce oceňují přímo jeho uživatelé v sekci „Reference“.


Nástroje a doplňky softwaru CODEXIS®

CODEXIS® obsahuje celou řadu doplňků a rozšíření, která ve své podstatě umožňují sestavení softwaru CODEXIS® na míru potřebám konkrétního uživatele.

Součástí softwaru CODEXIS® jsou nástroje pro efektivní práci s dokumenty. Doplněk VZORY SMLUV obsahuje platné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. S doplňkem SLEDOVANÉ DOKUMENTY si snadno nastavíte upozornění na změny ve vámi vybraných dokumentech (při spuštění softwaru nebo e-mailem).

Mezi další doplňky patří např. PRÁVNÍ SLOVNÍKY obsahující soubory věcných hesel (legislativních definic, interpretačních pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí), PRÁVNÍ KALKULAČKA či KOMENTÁŘE LIBERIS.
Specializovaný prohled na určitou oblast práva poskytují doplňky v podobě MONITORŮ.

Aktuálně máme v nabídce tyto MONITORY:

MONITOR – REKODIFIKACE
MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA
MONITOR – DANĚ
MONITOR – ÚČETNICTVÍ
MONITOR – PERSONALISTIKA
MONITOR – STAVEBNICTVÍ
MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV
MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)


Technické řešení softwaru CODEXIS®

Pracujte výhradně v kanceláři na stolním počítači? Nebo jste při vaší práci naopak neustále v terénu s mobilem v ruce? CODEXIS® našim klientům dodáváme ve více variantách - vyberte si tu, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Desktop verze

Řešení vhodné pro jednoho i více uživatelů s instalací na počítač či síťový server. Aktualizace systému probíhají periodicky, dle vámi zvolené licence. Výhod softwaru CODEXIS® desktop lze využívat i v podobě cloudu bez nutnosti mít data ve vlastním počítači.

Online verze

Řešení online umožňuje přístup k průběžně aktualizovaným právním informacím z libovolného počítače připojeného k internetu bez nutnosti instalace softwaru.

Mobilní aplikace

Aplikace CODEXIS® MOBILE je určena všem, kteří potřebují mít nepřetržitý přístup k platným zákonům, vyhláškám a dalším právním předpisům České republiky.

CODEXIS® NET Servis

Komentáře LIBERIS

Citační systém CITEX®

PRÁVNÍ KALKULAČKA

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

CODEXIS Link

SLEDOVANÉ ČSN

 


 

CODEXIS NET Servis

Služba CODEXIS® NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle vámi zvolené licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

CODEXIS® NET Servis můžete provozovat ve dvou režimech:

Manuální kontrola aktualizací – uživatel má přímo z obslužného programu možnost spustit kontrolu aktualizací na internetu, jejich stažení i následnou instalaci.

Automatická správa aktualizací – v tomto případě je na počítači nainstalována služba (program běžící neustále na pozadí), která v pravidelných intervalech dle nastavení provádí automatické kontroly aktualizací. Službu lze např. nastavit, aby aktualizace stahovala a instalovala jen v nočních hodinách (z důvodu neomezování běžného denního provozu firmy).

Službu lze také nastavit tak, aby se aktualizace pouze stahovaly a jejich instalaci provádět manuálně až v okamžiku potřeby.

Komentáře LIBERIS

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů souvisejících s danm ustanovením.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl týkajících se konkrétní právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS®. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS® díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Komentáře LIBERIS - UKÁZKY OBRAZOVEK

Citační systém CITEX®

Citační sytém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. CITEX® přichází s komplexem zcela nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základním kritériem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

CITEX - UKÁZKY OBRAZOVEK

PRÁVNÍ KALKULAČKA

Doplněk softwaru CODEXIS® je jedinečným výpočetním a evidenčním nástrojem, který umožňuje evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora. Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.

Doplněk PRÁVNÍ KALKULAČKA je natolik oblíbený, že jej nabízíme i samostatně.

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Funkční doplněk obsahuje slovníky, které se liší záběrem i koncepcí zpracování.

Právní pojmy s judikaturou jsou souborem věcných hesel (legislativních definic, interpretačních pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí). Jednou z významných vlastností tohoto doplňku je úzké propojení s relevantní judikaturou, díky které je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).

Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

Rozšíření informačního systému CODEXIS® v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1. 1. 2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

UKÁZKY OBRAZOVEK

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

Doplněk softwaru CODEXIS®, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Dlouhodobě spolupracujeme především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory vždy obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

VZORY SMLUV A PODÁNÍ - UKÁZKY OBRAZOVEK

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

CODEXIS Link

Tato jedinečná funkce slouží k rychlému zobrazení předpisu v systému CODEXIS®. Usnadňuje tak práci s odborným textem. Skládá se ze dvou částí – samotný program a doplněk pro aplikaci Microsoft Word.

Dialogové okno CODEXIS® Link

Práce s programem CODEXIS® Link je velice jednoduchá. V samotném okně programu se nachází bílé pole pro vložení či vepsání textu obsahujícího odkazy na právní předpisy. Stisknutím tlačítka „vyhledat“ je vložený text prohledán a nastává několik možností. Pokud se ve vloženém textu nachází jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS®.

V případě, že se v textu nachází více předpisů nebo jeden předpis i s číslem paragrafu, otevře se okno pro výběr předpisu. V tomto okně jsou v seznamu zobrazeny všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS®. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Doplněk CODEXIS® Link pro Microsoft Word

Pracujete-li s odborným textem v MS Word, OpenOffice.org Writer, Lotus Notes, Internet Explorer a Mozzila Firefox, můžete využít rychlý přechod na předpis pomocí položky v kontextové nabídce. Stačí libovolnou část textu označit, stisknutím pravého tlačítka myši nad označeným textem vyvolat nabídku pro práci s označeným textem a zvolit možnost „CODEXIS® Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.

Program je možné spustit stejně jako ostatní programy z nabídky Start, pomocí zástupce programu na ploše nebo může být spouštěn automaticky při zapnutí počítače. Záleží na volbě při instalaci. Po spuštění programu je skryt pod ikonou v oznamovací oblasti.

SLEDOVANÉ ČSN

Nový doplněk softwaru CODEXIS® SLEDOVANÉ ČSN umožňuje vyhledávání, zobrazování a sledování norem ČSN a jejich změn. Doplněk podporuje aplikaci pokročilých filtrů (dle názvu normy, jejího čísla, data vydání, data změny atd.) i výběr více tříd norem najednou. U vámi zvolených norem je možné nastavit také notifikace či zasílání emailů s upozorněním na změny u dané normy. Notifikace lze nastavit i pro celou třídu norem ČSN. Praktickou součástí doplňku SLEDOVANÉ ČSN je samostatná složka pro ukládání norem ve formátu PDF.

MONITOR – REKODIFIKACE

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR – DANĚ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – PERSONALISTIKA

MONITOR – STAVEBNICTVÍ

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV

MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)


MONITOR – REKODIFIKACE

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Doplněk umožňuje srovnávání nejvýznamnějších právních úprav a souvisejících právních předpisů, které rekodifikaci soukromého práva podléhají. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Užitečnou funkcí je možnost nastavování různých filtrů při práci s dokumenty.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s veřejnými zakázkami:

  • Právní předpisy dotčené rekodifikací (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích; 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém; 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí a další)
  • Vybraná judikatura k tématu rekodifikace (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
  • Články a komentáře k tématu rekodifikace
  • Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace
  • Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací (vzory smluv spadajících do obchodního, pracovního či rodinného práva a dalších oblastí práva)
  • Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů (zařazeny jsou např. pojmy katastr, dědické právo, kupní smlouva aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci se zákony, dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu aj.).

MONITOR - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona o zadávání veřejných zakázek - jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.).

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům)
 • Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání)
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami)
 • Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých parametrů)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Prakticky orientovaný doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje řadu návodů pro řešení každodenních situací a problémů obce a jejich občanů. Každá obec v samostatné působnosti (a to bez ohledu na její velikost) se musí zabývat činnostmi souhrnně označovanými za samosprávu (jedná se např. o vydávání vlastních právních předpisů - nařízení a vyhlášek, správu majetku, zaměstnaneckou agendu a další) a činnostmi vykonávanými v rámci veřejné správy. Součástí doplňku je také praktická a přehledně vypracovaná brožura RUKOVĚŤ STAROSTY (MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje všechny 3 díly této publikace: Sada vzorových materiálů, Práva a povinnosti obcí a Typické postupy pro řešení obvyklých problémů).

Doplněk softwaru MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA je koncipován tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadňoval práci svým uživatelům z řad zaměstnanců obecní samosprávy, což ocení především zástupci menších obcí, kteří musejí svou práci často vykonávat s minimální výpomocí externích specialistů (právníků, personalistů atd.).

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem obecní samosprávy:

 • České právní předpisy k tématu obecní samospráva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 185/2001 Sb., zákon o odpadech a další zákony k tématu) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu obecní samosprávy
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře různých autorů k tématu obecní samospráva - např. knihy Právní předpisy samosprávy, Zákon o obcích (komentář), Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi a desítky dalších knih
 • Návody pro řešení životních situací v obci (jsou uvedeny např. návody související s Registrem smluv či se správou majetkové agendy obce, uvedeny jsou také návody vztahující se k dotacím, nakládání obce s odpady a mnohé další)
 • Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městy a obcemi
 • Předpisy statutárních měst
 • Vzory smluv a podání ze sekcí Vzory právních předpisů obcí, Vzory dle zákona o obcích aj. (součástí doplňku jsou desítky aktuálních vzorů)
 • Sborník otázek z Právní poradny sdružení místních samospráv
 • Důvodové zprávy a články k tématu obecní samospráva
 • Časopis Veřejná správa
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Příspěvky z odborných konferencí
 • Lexikon pojmů k tématu obecní samospráva (např. pojmy samostatná působnost obce, místní poplatky, komunální odpad, správní řízení aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – DANĚ

MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem daně či lexikon daňových pojmů.

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení a další témata.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem daně:

 • České právní předpisy k tématu daně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční a další zákony související s daňovou problematikou) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice daní
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky jako registrace plátce DPH, mzdy v daňové evidenci, dodání zboží z jiných zemí, změny v paušálních výdajích a mnohé další)
 • Přístup k číslům časopisu „Účetní a daně“ (plnotextový obsah od roku 2011) a k dalším článkům souvisejícím s tématem daně
 • Vzory smluv a podání dle daňového řádu zařazeny v sekci „daňové právo“ (doplněk obsahuje několik desítek aktuálních dokumentů)
 • Důvodové zprávy, zápisy z koordinačních výborů
 • Lexikon pojmů k tématu daně (zahrnuje např. pojmy daň, daňová povinnost, daňové zvýhodnění, daňový subjekt, okamžik vzniku daňové povinnosti aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ je určen především pro účetní, mzdové účetní a pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají účetní agendu. Doplněk softwaru CODEXIS® pokrývá kompletní problematiku mzdového účetnictví, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, důchodového pojištění a další témata.

MONITOR – ÚČETNICTVÍ nabízí svým uživatelům z řad účetních vše potřebné pro jejich práci na jednom místě. Veškeré informace jsou navíc uspořádány přehledně a především díky svým funkcím doplněk umožňuje pohodlnou práci s informacemi v souvislostech.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem účetnictví:

 • České právní předpisy k tématu účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a další související zákony) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Platné právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice účetnictví
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky snížení základního kapitálu, pracovněprávní vztahy mezi manžely, zveřejňování účetní závěrky s.r.o. a mnohé další)
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy (MONITOR – ÚČETNICTVÍ zahrnuje všechny dokumenty, které jsou dotčenými předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví; které zahrnují ve svém tvaru „Český účetní standard“ nebo „České účetní standardy“ a současně jsou platné
 • Přístup k časopisům „Mzdová účetní“ a „Účetní a daně“ a tematickým článkům z jiných zdrojů
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů k tématu účetnictví (zahrnuje např. pojmy započitatelný příjem, výroční zpráva, podvojné účetnictví, roční účetní závěrka aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – PERSONALISTIKA

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům usnadňoval jejich každodenním práci. Prakticky orientovaný doplněk je přehledný a co se týče témat, je koncipován tak, aby pokryl personalisty nejčastěji řešená témata.

Doplněk umožňuje přístup ke konkrétním právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU PERSONALISTIKA se snadno zorientujete v zákonech, které jako personalista potřebujete znát – vyhledávání konkrétních právních předpisů nebylo nikdy snadnější.

Legislativa, kterou doplněk zahrnuje, je vždy v platném a aktuálním znění, současně je také možné si konkrétní zákony prostudovat i v historickém znění. Velmi praktické je také fulltextové vyhledávání v zákonech a dalších dokumentech - najít tak např. konkrétní téma v zákoníku práce je otázkou pár kliknutí.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem personalistika:

 • České právní předpisy k tématu personalistika (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony; jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy vztahující se k tomuto tématu)
 • Předpisy Evropské unie (platné dokumenty související s českými právními předpisy a jejich prováděcími předpisy, dokumenty zařazené pod heslo „zaměstnanost a práce“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře vztahující se k zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k dalším souvisejícím právním předpisům (zařazeny jsou např. tituly Zákoník práce s komentářem, Pracovní doba podle zákoníku práce, Dotazy a odpovědi z praxe k zákoníku práce, Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohé další)
 • Články k tématu personalistika (zařazeny jsou články z odborných periodik – např. z časopisu Praktická personalistika; přednášky z konferencí)
 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny zahrnující příklady z praxe (řešeny jsou např. nároky na odstupné po ukončení pracovního poměru, práce přesčas a zkrácené úvazky či odchod na mateřskou, přerozdělení práce a zachování pracovního místa)
 • Vzory smluv a podání (desítky aktuálních vzorů smluv, které může personalista potřebovat – např. Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o konkurenční doložce atd.)
 • Důvodové zprávy k tématu personalistika
 • Lexikon pojmů k tématu personalistika (zahrnující např. pojmy pracovní doba, zaměstnavatel, směna, výpověď, solidární stávka, závislá práce, regulované povolání atd.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – STAVEBNICTVÍ

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® MONITOR – STAVEBNICTVÍ obsahuje kompletní a vždy aktuální znění stavebních zákonů, otázky a odpovědi České komory architektů, praktické stavební dotazy i návody pro řešení životních situací. Součástí doplňku jsou také aktuální vzory smluv související se stavebnictvím a výstavbou, které využijete v různých fázích vašeho projektu.

Doplněk softwaru CODEXIS® je koncipován tak, aby díky němu uživatel lépe porozuměl stavebnímu zákonu, zorientoval se v dané problematice a našel odpovědi na konkrétní otázky související se stavebnictvím.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí se stavebnictvím:

 • České právní předpisy z oblasti stavebnictví (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích aj.)
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu stavebnictví
 • Judikatura českých soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů)
 • Články k tématu stavebnictví (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu stavebnictví (zařazeny jsou např. tituly Stavební právo v teorii a praxi, Stavební právo – praktická příručka, Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a souvisejícími předpisy aj.)
 • Důvodové zprávy
 • Vzory předpisů stavebního práva (vzory smluv a podání související se stavebnictvím a výstavbou – součástí jsou např. různé typy darovacích smluv, smluv o nájmu, kupních smluv o koupi movité i nemovité věci atd.)
 • Otázky a odpovědi České komory architektů
 • ČasopisyBulletin České komory architektů“ a „Stavební právo. Bulletin“
 • Normy ČSN umožňující vyhledávání, zobrazování a sledování změn norem ČSN
 • Metodické dokumenty a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj (související stanoviska, metodická sdělení a metodická doporučení)
 • Návody pro řešení životních situací
 • Lexikon pojmů k tématu stavebnictví (např. pojmy stavba, stavební parcela, staveniště, technická mapa obce, stavební pozemek, katastrální území aj.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je praktickým průvodcem pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje. Tento software vám umožní úspěšnou implementaci nového evropského nařízení.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) obsahuje komplexní přehled legislativy a judikatury ČR a EU týkající se nařízení GDPR a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR).

Velkou výhodou je možnost zobrazení srovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Součástí doplňku je také praktická převodní tabulka, která uživatelům umožňuje provést analýzu současného stavu zpracování osobních údajů a porovnání výsledků plynoucích z analýzy s požadavky GDPR – tento nástroj významným způsobem usnadňuje následnou aplikaci nových opatření.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem GDPR:

 • České právní předpisy k tématu GDPR (101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů; 277/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů; 115/2001 Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat; 29/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice; 28/2005 Sb.m.s. Sdělení o dodatečném prohlášení ČR k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k tématu ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů zařazené pod heslo „3236 informatika/zpracování dat/osobní údaje“ v rámci třídění EUROVOC)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu GDPR
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s GDPR (dokument zpracovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů; řešeny jsou např. otázky spojené s přístupy a  povinnostmi plynoucími z nařízení či konkrétní příklady zpracovávání osobních údajů klientů či zaměstnanců)
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s GDPR (např. pojmy osobní údaj, zpracovávání osobních údajů, správce, třetí osoba, uchovávání osobních údajů, citlivý údaj atd.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® přináší řadu informací, výhod a usnadnění všem, kteří v rámci své činnosti či zaměstnání řeší záležitosti spojené s tématem katolické církve. MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV na duchovní záležitosti nahlíží z právního hlediska.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem katolické církve:

 • Církevní kodexy
  • Kodex kanonického práva (soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve)
  • Zákoník východních katolických církví (soubor právních předpisů kanonického práva východních církví)
 • České právní předpisy k církevním tématům (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů a další zákony)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Knižní tituly a komentáře
 • Články z odborných periodik
 • Sborníky z konference Církev a stát
 • Časopisy
 • Latinský právnický slovník
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů (např. pojmy církev, církevní sňatek, provozování veřejného pohřebiště, omezování svobody vyznání, Národní kulturní poklad České republiky a další)

UKÁZKY OBRAZOVEK

MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRAMA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem BOZP:

 • České právní předpisy k tématu BOZP (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu BOZP
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s BOZP 
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s BOZP (např. pojmy zaměstnanec, pracovní úraz, technický předpis, infekční onemocnění, ohrožení veřejné zdraví, zdravotně znevýhodněná osoba aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

INSTALACE

Instalace CODEXIS [EXE, 90 MB] verze: 7.67 vystaveno 04.10.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Během instalace programu budou staženy z internetu příslušné soubory a program se řádně nainstaluje. Po instalaci programu je pro plnou funkci programu nutno zaregistrovat zakoupené součásti programu pomocí registračního průvodce a licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB INSTALACE:

Instalační DVD CODEXIS

Přístup ke stažení instalačních DVD je na vyžádání.

Žádost zašlete na adresu zadost@atlasgroup.cz, do předmětu uveďte klíčové slovo „DVD“ a v těle emailu uveďte vaše identifikační údaje (IČ, popř. název firmy) společně s požadovanou produktovou variantou.

MANUÁLY

Systémová příručka CODEXIS [PDF, 3,6 MB]

Uživatelská příručka CODEXIS [PDF, 6,5 MB]

Uživatelská příručka NET Servis [PDF, 1,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

CODEXIS, verze 7.25 (09.05.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce: Ošetření přerušení spojení s aplikačním serverem ve variantě CODEXIS CLOUD Rozšíření sledovaných informací zasílaných do IQLink Oprava aktualizace dat sledovaných dokumentů Zobrazování loga autora…

CODEXIS

KOMENTÁŘE LIBERIS

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

MONITOR - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR - REKODIFIKACE

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

CITEX

MONITOR - DANĚ

MONITOR - ÚČETNICTVÍ

MONITOR - PERSONALISTIKA

MONITOR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

MONITOR - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

KOMENTÁŘE KATOLICKÁ CÍRKEV

 

Program CODEXIS využíváme na Úřadě MČ Praha 7 již několik let. Program je zcela vyhovující, přehledný a uživatelsky přívětivý. Využíváme několik modulů dle potřeby jednotlivých odborů. Právní odbor oceňuje zejména „advokátní spis“. Výhodou jsou včasné aktualizace programu, takže máme neustále k dispozici platnou legislativu a upozornění na změny právních předpisů.

Mgr. Radomír Špok, tajemník Úřadu MČ Praha 7

Právní informační software CODEXIS je výborným a velmi užitečným pomocníkem pro orientaci v dnešní smršti legislativy, judikatury, odborné literatury a jiných užitečných informací. Zejména s judikaturou, seřazenou podle citovanosti, se v něm pracuje nadstandardně výborně a v poslední době přibyla a značně množstevně posílila i odborná literatura.
CODEXIS je uživatelsky velmi příjemný, intuitivní a k nalezení hledané informace stačí mně i mým kolegům opravdu jen chvilička. Pro kvalitu, spolehlivost a rychlost naší práce je CODEXIS takřka nepostradatelný.

Díky snadné instalaci a širokému využití (v naší společnosti jej používají nejen právníci, ale i personalisté, IT specialisté, účetní) si CODEXIS prostě zamilujete.

Mgr. Magda Kohoutková, Pražská plynárenská, a. s., vedoucí odboru

Naše společnost využívá systém CODEXIS již několik let, a to na denní bázi. Na systému CODEXIS jí vyhovuje zejména aktuální průběžná aktualizace a komplexnost dat. Po 1.1.2014 jsme dále významně ocenili funkčnost „rekodifikace“, se kterou pracujeme dosud; v současnosti pak oceňujeme funkčnost „transformace“ spojenou s přípravou na GDPR. Současně velmi oceňujeme tzv. doplňky, se kterými nás systém CODEXIS oslovil, a to z důvodu, že se v určité problematice může snadněji zorientovat i zaměstnanec neprávního zaměření. Celková funkčnost systému CODEXIS je významně intuitivní, což usnadňuje práci se systémem i kolegům méně technicky zdatným.

Mgr. Lenka Červáková, vedoucí úseku právního a compliance společnosti ESSOX s.r.o.

Program CODEXIS již na našem úřadě využíváme k plné spokojenosti několik let. Pozitivně hodnotím jeho přehlednost a provázanost příslušných paragrafů zákonů na odborné články zabývající se daným tématem a na judikaturu soudů.

V neposlední řadě chválím zveřejněné vzory smluv a ostatní právní dokumenty. S ohledem na změny legislativy využívám program pro svoji práci poměrně často.

Radek Hroch, tajemník

Naše společnost bohužel nemá svého vlastního právníka. Jsme proto nuceni „právní záležitosti“ řešit vlastními silami. Vítáme proto nástroj CODEXIS od společnosti ATLAS consulting, který nám zaručuje přístup k aktuální legislativě, aktuální vzory nejrůznějších typů smluv, informace a podklady pro GDPR a další. Vše včetně výkladů, komentářů a vysvětlení.

Kromě samotného CODEXISu, se kterým se teprve začínáme seznamovat, musíme obzvláště ocenit i přístup pracovníků společnosti ATLAS software. Firemní reprezentant, se kterým jsme v kontaktu, je velice profesionální a zároveň také dostatečně lidský, takže celou problematiku dokáže v jeho příjemném podání snadno pochopit i laik. Těšíme se proto na další spolupráci a na práci s CODEXISem.

Ing. Martin Prachař, VARIEL, a. s.

Musím přiznat, že jsem zpočátku nebyl zrovna příznivcem pořízení Vašeho programu CODEXIS, nicméně s odstupem času musím říct, že jsme s ním opravdu spokojeni. Program je uživatelsky přívětivý a osobně ho poměrně často využívám. Mezi velké přednosti softwaru řadím především perfektní propojenost jednotlivých zákonů a norem české a evropské legislativy.

K papírové verzi bych se po zkušenostech s Vaší aplikací už nevrátil, a proto bych Vám tímto velmi rád poděkoval.

Petr Křivský, vedoucí ekonomicko-provozního útvaru Domov sociálních služeb Slatiňany

Používání systému CODEXIS má pro nás mnoho výhod. CODEXIS je totiž výborným pomocníkem pro běžnou práci pracovníků ekonomického úseku školy, tak i pro pedagogické pracovníky. Systém je kromě jiného cenově výhodnější variantou oproti nákupu tištěných verzí sbírek zákonů, věstníků apod., s čímž je spojena i snadná dostupnost informací pro všechny uživatele. Další předností je včasná aktualizace programu a možnost upozorňování na změny sledovaných předpisů. Oproti jiným systémům nám vyhovuje snadno pochopitelná, tedy intuitivní obsluha programu. Využíván je u nás za účelem vyhledávání předpisů, článků, výkladů či judikátů v oblasti ekonomické a personální, ale také v oblasti řízení a vedení školy.

Právní informační systém CODEXIS doporučujeme vyzkoušet i dalším školám a Vám přejeme mnoho úspěchů v oblasti dalšího vývoje systému.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem

CENÍK

VerzeCena aktivaceCena servisní smlouvy
S29 900,-25 000,-
N/239 900,-28 900,-
N/549 900,-31 900,-


LIBERIS® Gold

VerzeCena aktivaceRoční aktivace
Single60 000,-30 000,-


Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy za akční cenu 980,- bez DPH.
Přeinstalace produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Instalace aktualizací produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2 hodin.
Pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis.
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu.

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH.