CODEXIS ADVOKACIE - komplexní právní informační systém

Software

CODEXIS ADVOKACIE

Evropský a právní informační systém pro advokáty

Category:

Product Description

EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ADVOKÁTY

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Uživatelsky přívětivý software CODEXIS® ADVOKACIE umožňuje komfortní způsob práce, a to je zejména díky propojení souvisejících dokumentů prostřednictvím hypertextových odkazů přímo z textu (nebo ze speciálně vytvářených seznamů), a integraci vnitrostátního práva České republiky, práva Evropské unie a související judikatury, díky čemuž vás už nebude zatěžovat vyhledávání potřebných souvislostí mimo prostředí softwaru. Software obsahuje také řadu dalších užitečných funkcí jako např. fulltextové vyhledávání, filtrování, práce se záložkami, s poznámkami a další.

Díky softwaru CODEXIS® ADVOKACIE získáte:

 • jistotu, že právní informace, ke kterým máte přístup, jsou vždy kompletní a aktuální
 • výklady, odborné články a komentáře napomáhající porozumění konkrétním zákonům
 • veškeré právní předpisy, které si můžete kdykoliv a kdekoliv prostudovat v souvislostech
 • nástroj umožňující snadné a rychlé vyhledávání konkrétních zákonů a jiných dokumentů

Komplexní právní informační software obsahuje legislativu České republiky i legislativu Evropské unie (u všech zákonů je navíc možné najít nejen aktuální znění, ale také znění historické či budoucí), dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací.


Pro koho je software CODEXIS® ADVOKACIE vhodný?

Komplexně řešený software CODEXIS® ADVOKACIE je vytvořen na míru potřebám advokátů České advokátní komory, která se nepřímo podílela na jeho vývoji.


Hlavní funkce softwaru CODEXIS® ADVOKACIE:

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání představuje jeden ze základních způsobů, jak v systému nalézt požadované informace. Zadat k vyhledání je možné více slov, jediné slovo nebo jen základ slova, pro případ více slov je dostupné hledání výskytu v rámci jednoho odstavce, ve stanovené vzdálenosti slov nebo v sousloví. Zohledňuje se, ve kterých časových zněních dokumentu se hledaná slova nalézají.

Časová osa a zapracovaná znění

V systému jsou do textů dokumentů Legislativy ČR standardně promítány jejich novely. To umožňuje přecházet mezi jednotlivými zněními takových dokumentů pohybem na časové ose. Součástí je srovnání rozdílů znění dokumentu před novelou a po ní.

Časové vyhledávání

Časové vyhledávání umožňuje hledat takové dokumenty, u nichž došlo ke změně v uživatelem definovaném období.

Hledání podle názvů a čísel dokumentů

Dokumenty jsou nejčastěji vyhledávány podle názvu či čísla. Software umožňuje z názvu zadat pouze část, pokud jde o čísla, jsou zohledňována čísla sbírková, jednací, CELEXová i mnohá další, jimiž jsou dokumenty standardně označovány. Dokumenty jsou vyhledávány napříč všemi datovými zdroji.

Filtrování dokumentů podle vlastností

Filtrace dokumentů umožňuje výběr požadovaných dokumentů podle uživatelem definovaných kritérií (např. datum vydání či účinnosti, zdroj, autor, oblast a další). Jednotlivé datové zdroje disponují specifickými filtračními údaji odpovídajícími typickým vlastnostem v nich obsažených dokumentů.

Hypertextové odkazy

Užitečným prvkem systému je interaktivní propojení dokumentů prostřednictvím hypertextových odkazů v textu. Interní odkazy směřují na zmiňovaná místa v rámci stejného dokumentu, externí odkazy pak do dokumentů ostatních. Při vytváření hypertextových odkazů je respektováno časové hledisko, čímž odkazy směřují do znění dokumentů odpovídajících období, pro něž je odkaz platný.

Související dokumenty

Záložka Související nabízí výčtové seznamy odkazů na dokumenty související s dokumentem aktuálně otevřeným. Zpřístupněny jsou odkazy jak na předpisy prováděcí, aktivní či pasivní derogace, tak na související evropské předpisy, evropskou i českou judikaturu, důvodové zprávy, odborné články i další typy dokumentů.

 • Legislativa ČR -> Legislativa ČR: seznamy podzákonných norem, oborových souvisejících dokumentů (u všech dokumentů se zapracovanými časovými řezy).
 • Legislativa ČR -> Judikatura ČR: seznamy souvisejících judikátů (u všech dokumentů se zapracovanými časovými řezy), filtrace na ustanovení jednotlivých §§.
 • Judikatura ČR -> Legislativa ČR: seznamy souvisejících dokumentů u judikátů.
 • Legislativa ČR <-> Legislativa EU: seznamy dotčených dokumentů ČR a předpisů EU (oboustranně propojených) – v přípravě.
 • Legislativa EU: seznamy novelizujících předpisů.

Poznámky

Funkce umožňuje vkládat si do dokumentů vlastní poznámky, upravovat je a spravovat.

Záložky

Funkce umožňuje vytvářet si v dokumentech záložky a libovolně si je organizovat pro snadné budoucí vyhledání takto označených dokumentů.

Uživatelské plochy a seznamy

Tato funkce vám přináší možnost ukládat si celé rozpracované pracovní plochy a uchovat tak výsledky dosavadní práce pro budoucí použití. Již vykonaná práce v podobě analýzy aktuálního právního problému a přípravy podkladových materiálů k jeho řešení může být v rámci týmu jejím prostřednictvím snadno předána.


Proč právě CODEXIS® ADVOKACIE?

Komplexní řešení od profesionálů

CODEXIS® ADVOKACIE představuje jedinečný informační zdroj pro všechny jak fyzické, tak i právnické osoby, ale i ostatní subjekty, které chtějí mít své rozhodování založeno na přesném, aktuálním a především úplném právním zázemí. Obsahová náplň softwaru je pečlivě připravována z řady oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, ale i z řady dalších. Zde lze zmínit zejména sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (např. Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník České národní banky, Energetický regulační věstník, Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Věstník Ministerstva životního prostředí a mnoho dalších) či věstníky právních předpisů jednotlivých krajů.

Uživatelsky přívětivé prostředí

Celá aplikace je navržena a vyvíjena s důrazem na intuitivnost. Klíčovým prvkem softwaru je domovská stránka, která v sobě sdružuje rozhraní pro přístup k důležitým součástem:

 • vstupní pole pro jednotné vyhledávání umožňuje základní prohledání v rozsahu názvu dokumentů a fulltextové hledání, jehož výsledky jsou následně společně interpretovány podle četnosti a významnosti nalezených výskytů
 • přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům, které poskytují rychlý náhled na uvedené množiny a přístup k zobrazení odpovídajících plných seznamů
 • přístup k obsahovým novinkám, které přinesly poslední aktualizace.

Systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Po zadání klíčového slova, případně slov, jsou prakticky okamžitě zobrazeny veškeré dokumenty, ve kterých se vyskytují. Obratem je zřejmé, kolikrát se daná slova v nalezených dokumentech vyskytují a zda jsou takové dokumenty aktuálně účinné. V rámci rozšířených možností vyhledávání je možné se zapojením logických vztahů mezi slovy vytvářet sofistikovanější dotazy, stejně tak lze hledat výskyty v souslovích, v odstavcích nebo v definované vzdálenosti slov. Samozřejmostí je ukládání dotazů pro pozdější opakované použití. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů.

K dispozici je rovněž filtrace dokumentů podle vlastností odpovídajících jejich popisným informacím, jakými jsou např. údaje o autorovi, zdroji, datu vydání, datu účinnosti a další. Mezi soudními rozhodnutími lze vyhledávat také podle typu rozhodnutí, soudu nebo souvislosti s konkrétním ustanovením právního předpisu. Filtrační kritéria je možné kombinovat. Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro vás připravili.

Každý dokument lze zobrazit ve více pohledech, stejně tak jako otevřít několik dokumentů současně vedle sebe nebo pod sebou. To umožňuje přímé vizuální srovnání pasáží, jež v dané chvíli uživatel studuje. Dokumenty obsahují hypertextové odkazy, což maximálně usnadňuje přesun do dalších míst v právním řádu, na která je v aktuálně otevřeném dokumentu odkazováno, a to bez nutnosti jejich dalšího vyhledávání.

Bezproblémový provoz softwaru a pravidelné aktualizace

Právní systém CODEXIS® ADVOKACIE je možné používat lokálně i síťově s možností nastavení různých úrovní práv u jednotlivých uživatelů. Software lze provozovat i na cloudovém serveru. Software CODEXIS® ADVOKACIE je pravidelně aktualizován a doplňován novými informacemi. Služba CODEXIS® NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně). Minimální nároky na rychlost připojení pro jeden přístup lze srovnat s možnostmi mobilního standardu EDGE. Při 3G typu připojení je náběh a odezvy aplikace již zcela standardní.

Řešení na míru

CODEXIS® ADVOKACIE obsahuje celou řadu doplňků a rozšíření, která ve své podstatě umožňují sestavení softwaru CODEXIS® ADVOKACIE na míru potřebám konkrétního uživatele. Podívejte se na naši aktuální nabídku doplňků a monitorů a vyberte si ty, které při své práci nejvíce oceníte.

CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis

Komentáře LIBERIS

Citační systém CITEX®

PRÁVNÍ KALKULAČKA

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

CODEXIS® ADVOKACIE Link

 


 

CODEXIS ADVOKACIE NET Servis

Služba CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle vámi zvolené licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis můžete provozovat ve dvou režimech:

Manuální kontrola aktualizací – uživatel má přímo z obslužného programu možnost spustit kontrolu aktualizací na internetu, jejich stažení i následnou instalaci.

Automatická správa aktualizací – v tomto případě je na počítači nainstalována služba (program běžící neustále na pozadí), která v pravidelných intervalech dle nastavení provádí automatické kontroly aktualizací. Službu lze např. nastavit, aby aktualizace stahovala a instalovala jen v nočních hodinách (z důvodu neomezování běžného denního provozu firmy).

Službu lze také nastavit tak, aby aktualizace pouze stahovala a jejich instalaci provádět manuálně až v okamžiku potřeby.

Komentáře LIBERIS

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS®. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Citační systém CITEX®

Citační sytém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Přichází s komplexem zcela nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základním kritériem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

PRÁVNÍ KALKULAČKA

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE je jedinečným výpočetní a evidenční nástroj spravující evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora. Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.

Doplněk PRÁVNÍ KALKULAČKA je natolik oblíbený, že jej nabízíme i samostatně.

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Funkční doplněk obsahuje slovníky, které se liší záběrem i koncepcí zpracování.

Právní pojmy s judikaturou jsou souborem věcných hesel (legislativních definic, interpretačních pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí). Jednou z významných vlastností tohoto doplňku je úzké propojení s relevantní judikaturou, díky které je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).

Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

Rozšíření informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupráce probíhá především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

CODEXIS ADVOKACIE Link

Tato jedinečná funkce slouží k rychlému zobrazení předpisu v systému CODEXIS®. Usnadňuje tak práci s odborným textem. Skládá se ze dvou částí – samotný program a doplněk pro aplikaci Microsoft Word.

Dialogové okno CODEXIS® ADVOKACIE Link

Práce s programem CODEXIS® ADVOKACIE Link je velice jednoduchá. V samotném okně programu se nachází bílé pole pro vložení či vepsání textu obsahujícího odkazy na právní předpisy. Stisknutím tlačítka „vyhledat“ je vložený text prohledán a nastává několik možností. Pokud se ve vloženém textu nachází jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS® ADVOKACIE. V případě, že se v textu nachází více předpisů nebo jeden předpis i s číslem paragrafu, otevře se okno pro výběr předpisu. V tomto okně jsou v seznamu zobrazeny všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS® ADVOKACIE. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Doplněk CODEXIS® ADVOKACIE Link pro Microsoft Word

Pracujete-li s odborným textem v MS Word, OpenOffice.org Writer, Lotus Notes, Internet Explorer a Mozzila Firefox, můžete využít rychlý přechod na předpis pomocí položky v kontextové nabídce. Stačí libovolnou část textu označit, stisknutím pravého tlačítka myši nad označeným textem vyvolat nabídku pro práci s označeným textem a zvolit možnost „CODEXIS® ADVOKACIE Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.

Program je možné spustit stejně jako ostatní programy z nabídky Start, pomocí zástupce programu na ploše nebo může být spouštěn automaticky při zapnutí počítače. Záleží na volbě při instalaci. Po spuštění programu je skryt pod ikonou v oznamovací oblasti.

MONITOR – REKODIFIKACE

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR – DANĚ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – PERSONALISTIKA

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV


MONITOR – REKODIFIKACE

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Doplněk umožňuje srovnávání nejvýznamnějších právních úprav a souvisejících právních předpisů, které rekodifikaci soukromého práva podléhají. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Užitečnou funkcí je možnost nastavování různých filtrů při práci s dokumenty.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • Právní předpisy dotčené rekodifikací (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích; 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém; 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí a další)
 • Vybraná judikatura k tématu rekodifikace (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Články a komentáře k tématu rekodifikace
 • Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace
 • Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací (vzory smluv spadajících do obchodního, pracovního či rodinného práva a dalších oblastí práva)
 • Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů (zařazeny jsou např. pojmy katastr, dědické právo, kupní smlouva aj.)

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE zefektivňuje práci se zákony, dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu aj.).

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona o zadávání veřejných zakázek - jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.).

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům)
 • Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání)
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami)
 • Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých parametrů)

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Prakticky orientovaný doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje řadu návodů pro řešení každodenních situací a problémů obce a jejich občanů. Každá obec v samostatné působnosti (a to bez ohledu na její velikost) se musí zabývat činnostmi souhrnně označovanými za samosprávu (jedná se např. o vydávání vlastních právních předpisů - nařízení a vyhlášek, správu majetku, zaměstnaneckou agendu a další) a činnostmi vykonávanými v rámci veřejné správy. Součástí doplňku je také praktická a přehledně vypracovaná brožura RUKOVĚŤ STAROSTY (MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje všechny 3 díly této publikace: Sada vzorových materiálů, Práva a povinnosti obcí a Typické postupy pro řešení obvyklých problémů).

Doplněk softwaru MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA je koncipován tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadňoval práci svým uživatelům z řad zaměstnanců obecní samosprávy, což ocení především zástupci menších obcí, kteří musejí svou práci často vykonávat s minimální výpomocí externích specialistů (právníků, personalistů atd.).

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem obecní samosprávy:

 • České právní předpisy k tématu obecní samospráva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 185/2001 Sb., zákon o odpadech a další zákony k tématu) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu obecní samosprávy
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře různých autorů k tématu obecní samospráva - např. knihy Právní předpisy samosprávy, Zákon o obcích (komentář), Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi a desítky dalších knih
 • Návody pro řešení životních situací v obci (jsou uvedeny např. návody související s Registrem smluv či se správou majetkové agendy obce, uvedeny jsou také návody vztahující se k dotacím, nakládání obce s odpady a mnohé další)
 • Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městy a obcemi
 • Předpisy statutárních měst
 • Vzory smluv a podání ze sekcí Vzory právních předpisů obcí, Vzory dle zákona o obcích aj. (součástí doplňku jsou desítky aktuálních vzorů)
 • Sborník otázek z Právní poradny sdružení místních samospráv
 • Důvodové zprávy a články k tématu obecní samospráva
 • Časopis Veřejná správa
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Příspěvky z odborných konferencí
 • Lexikon pojmů k tématu obecní samospráva (např. pojmy samostatná působnost obce, místní poplatky, komunální odpad, správní řízení aj.)

MONITOR – DANĚ

MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem daně či lexikon daňových pojmů.

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení a další témata.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE který souvisí s tématem daně:

 • České právní předpisy k tématu daně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční a další zákony související s daňovou problematikou) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice daní
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky jako registrace plátce DPH, mzdy v daňové evidenci, dodání zboží z jiných zemí, změny v paušálních výdajích a mnohé další)
 • Přístup k číslům časopisu „Účetní a daně“ (plnotextový obsah od roku 2011) a k dalším článkům souvisejícím s tématem daně
 • Vzory smluv a podání dle daňového řádu zařazeny v sekci „daňové právo“ (doplněk obsahuje několik desítek aktuálních dokumentů)
 • Důvodové zprávy, zápisy z koordinačních výborů
 • Lexikon pojmů k tématu daně (zahrnuje např. pojmy daň, daňová povinnost, daňové zvýhodnění, daňový subjekt, okamžik vzniku daňové povinnosti aj.)

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ je určen především pro účetní, mzdové účetní a pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají účetní agendu. Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE pokrývá kompletní problematiku mzdového účetnictví, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, důchodového pojištění a další témata.

MONITOR – ÚČETNICTVÍ nabízí svým uživatelům z řad účetních vše potřebné pro jejich práci na jednom místě. Veškeré informace jsou navíc uspořádány přehledně a především díky svým funkcím doplněk umožňuje pohodlnou práci s informacemi v souvislostech.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem účetnictví:

 • České právní předpisy k tématu účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a další související zákony) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Platné právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice účetnictví
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky snížení základního kapitálu, pracovněprávní vztahy mezi manžely, zveřejňování účetní závěrky s.r.o. a mnohé další)
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy (MONITOR - ÚČETNICTVÍ zahrnuje všechny dokumenty, které jsou dotčenými předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví; které zahrnují ve svém tvaru „Český účetní standard“ nebo „České účetní standardy“ a současně jsou platné
 • Přístup k časopisům „Mzdová účetní“ a „Účetní a daně“ a tematickým článkům z jiných zdrojů
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů k tématu účetnictví (zahrnuje např. pojmy započitatelný příjem, výroční zpráva, podvojné účetnictví, roční účetní závěrka aj.)

MONITOR – PERSONALISTIKA

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům usnadňoval jejich každodenním práci. Prakticky orientovaný doplněk je přehledný a co se týče témat, je koncipován tak, aby pokryl personalisty nejčastěji řešená témata.

Doplněk umožňuje přístup ke konkrétním právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU PERSONALISTIKA se snadno zorientujete v zákonech, které jako personalista potřebujete znát – vyhledávání konkrétních právních předpisů nebylo nikdy snadnější.

Legislativa, kterou doplněk zahrnuje, je vždy v platném a aktuálním znění, současně je také možné si konkrétní zákony prostudovat i v historickém znění. Velmi praktické je také fulltextové vyhledávání v zákonech a dalších dokumentech - najít tak např. konkrétní téma v zákoníku práce je otázkou pár kliknutí.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, který souvisí s tématem personalistika:

 • České právní předpisy k tématu personalistika (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony; jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy vztahující se k tomuto tématu)
 • Předpisy Evropské unie (platné dokumenty související s českými právními předpisy a jejich prováděcími předpisy, dokumenty zařazené pod heslo „zaměstnanost a práce“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře vztahující se k zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k dalším souvisejícím právním předpisům (zařazeny jsou např. tituly Zákoník práce s komentářem, Pracovní doba podle zákoníku práce, Dotazy a odpovědi z praxe k zákoníku práce, Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohé další)
 • Články k tématu personalistika (zařazeny jsou články z odborných periodik – např. z časopisu Praktická personalistika; přednášky z konferencí)
 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny zahrnující příklady z praxe (řešeny jsou např. nároky na odstupné po ukončení pracovního poměru, práce přesčas a zkrácené úvazky či odchod na mateřskou, přerozdělení práce a zachování pracovního místa)
 • Vzory smluv a podání (desítky aktuálních vzorů smluv, které může personalista potřebovat – např. Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o konkurenční doložce atd.)
 • Důvodové zprávy k tématu personalistika
 • Lexikon pojmů k tématu personalistika (zahrnující např. pojmy pracovní doba, zaměstnavatel, směna, výpověď, solidární stávka, závislá práce, regulované povolání atd.)

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je praktickým průvodcem pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje. Tento software vám umožní úspěšnou implementaci nového evropského nařízení.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) obsahuje komplexní přehled legislativy a judikatury ČR a EU týkající se nařízení GDPR a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR).

Velkou výhodou je možnost zobrazení srovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Součástí doplňku je také praktická převodní tabulka, která uživatelům umožňuje provést analýzu současného stavu zpracování osobních údajů a porovnání výsledků plynoucích z analýzy s požadavky GDPR – tento nástroj významným způsobem usnadňuje následnou aplikaci nových opatření.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem GDPR:

 • České právní předpisy k tématu GDPR (101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů; 277/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů; 115/2001 Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat; 29/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice; 28/2005 Sb.m.s. Sdělení o dodatečném prohlášení ČR k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k tématu ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů zařazené pod heslo „3236 informatika/zpracování dat/osobní údaje“ v rámci třídění EUROVOC)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu GDPR
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s GDPR (dokument zpracovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů; řešeny jsou např. otázky spojené s přístupy a  povinnostmi plynoucími z nařízení či konkrétní příklady zpracovávání osobních údajů klientů či zaměstnanců)
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s GDPR (např. pojmy osobní údaj, zpracovávání osobních údajů, správce, třetí osoba, uchovávání osobních údajů, citlivý údaj atd.)

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® přináší řadu informací, výhod a usnadnění všem, kteří v rámci své činnosti či zaměstnání řeší záležitosti spojené s tématem katolické církve. MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV na duchovní záležitosti nahlíží z právního hlediska.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem katolické církve:

 • Církevní kodexy
  • Kodex kanonického práva (soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve)
  • Zákoník východních katolických církví (soubor právních předpisů kanonického práva východních církví)
 • České právní předpisy k církevním tématům (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů a další zákony)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Knižní tituly a komentáře
 • Články z odborných periodik
 • Sborníky z konference Církev a stát
 • Časopisy
 • Latinský právnický slovník
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů (např. pojmy církev, církevní sňatek, provozování veřejného pohřebiště, omezování svobody vyznání, Národní kulturní poklad České republiky a další)

Evropský právní informační systém - zadání IV. sněmu ČAK

Evropský právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE byl připraven na základě zadání IV. sněmu ČAK - zajistit pro členy Komory aktivní právní informační systém, který v návaznosti na legislativu a judikaturu ČR umožní práci s předpisy ES/EU a judikaturou soudních institucí ES/EU.

Analýzy evropských právních zdrojů (internetových stránek, webových stránek evropských advokátních komor a různých programů zahrnujících mj. informační systémy o evropském právu), provedené pověřeným týmem Komory, ukázaly, že řešení na požadované kvalitativní úrovni je možné pouze ve spolupráci s externím partnerem.

 

ATLAS consulting - partner pro přípravu řešení

Příprava produktu splňujícího požadavky Komory byla dohodnuta se společností ATLAS consulting, která je dlouholetým dodavatelem právních informačních systémů. Pro společnou práci byl ustaven koordinační a řídící orgán - Legislativní rada.

 

Legislativní rada - společný koordinátor projektu

Legislativní rada se skládá ze zástupců ČAK a ATLAS consulting. Je zřízena za účelem zpracování a rozvoje právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, pro optimalizaci jeho obsahové náplně, metodiky, právního auditu a ergonomie. Přijímá rozhodnutí a doporučení s cílem rozvíjet řešení, které co nejlépe naplní potřeby advokátů a koncipientů - členů Komory

 

CODEXIS® ADVOKACIE - řešení podle potřeb Komory

Právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE je společným autorským dílem ATLAS consulting spol. s r.o. a České advokátní komory a je chráněn v intencích díla literárního. Jeho distribuci provádí a do příslušných obchodních vztahů s uživateli produktu vstupuje výhradně ATLAS consulting spol. s r.o.

V souvislosti se spoluautorskou účastí České advokátní komory na přípravě právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE a jím poskytovanou součinností na přípravě produktu se ATLAS consulting a České advokátní komory dohodli na mimořádných obchodních podmínkách pro pořízení a užívání právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE členy Komory.

Právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE bude nabízen a dodáván výhradně advokátům a koncipientům, členům České advokátní komory. Případné dodání jiným subjektům podléhá schválení České advokátní komory.

INSTALACE

Instalace CODEXIS ADVOKACIE [EXE, 90 MB] verze: 7.67 vystaveno 04.10.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Během instalace programu budou staženy z internetu příslušné soubory a program se řádně nainstaluje. Po instalaci programu je pro plnou funkci programu nutno zaregistrovat zakoupené součásti programu pomocí registračního průvodce a licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB INSTALACE:

Instalační DVD CODEXIS ADVOKACIE

Přístup ke stažení instalačních DVD je na vyžádání.

Žádost zašlete na adresu zadost@atlasgroup.cz, do předmětu uveďte klíčové slovo „DVD“ a v těle emailu uveďte vaše identifikační údaje (IČ, popř. název firmy) společně s požadovanou produktovou variantou.

MANUÁLY

Systémová příručka CODEXIS ADVOKACIE [PDF, 3,6 MB]

Uživatelská příručka CODEXIS ADVOKACIE [PDF, 6,6 MB]

Uživatelská příručka NET Servis [PDF, 1,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

CODEXIS, verze 7.25 (09.05.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce: Ošetření přerušení spojení s aplikačním serverem ve variantě CODEXIS CLOUD Rozšíření sledovaných informací zasílaných do IQLink Oprava aktualizace dat sledovaných dokumentů Zobrazování loga autora…

CODEXIS ADVOKACIE

KOMENTÁŘE LIBERIS

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

  MONITOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

 

CITEX - CITAČNÍ SYSTÉM JUDIKATURY

Legislativní rada
společný koordinátor projektu CODEXIS ADVOKACIE

Legislativní rada se skládá ze zástupců ČAK a ATLAS consulting. Legislativní rada byla zřízena na IV. sněmu ČAK za účelem zpracování a rozvoje právního informačního systému CODEXIS ADVOKACIE, pro optimalizaci jeho obsahové náplně, metodiky, právního auditu a ergonomie. Přijímá rozhodnutí a doporučení s cílem rozvíjet řešení, které co nejlépe naplní potřeby advokátů a koncipientů - členů Komory.

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je tedy společným autorským dílem ATLAS consulting spol. s r.o. a České advokátní komory a je chráněn v intencích díla literárního. Jeho distribuci provádí a do příslušných obchodních vztahů s uživateli produktu vstupuje výhradně ATLAS consulting spol. s r.o.

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je nabízen a dodáván pouze advokátům, koncipientům a členům České advokátní komory za mimořádných obchodních podmínek. Případné dodání jiným subjektům podléhá schválení České advokátní komory.

IV. sněm ČAK nám uložil zajistit pro členy Komory aktivní právní informační systém, který v návaznosti na legislativu a judikaturu ČR umožní práci s předpisy ES/EU a judikaturou soudních institucí ES/EU. Je mi potěšením, že Vám v tak krátké době od přijetí usnesení mohu představit výsledek tohoto projektu, právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE.

Naše analýzy evropských internetových stránek, webových stránek evropských advokátních komor a různých programů zahrnujících mj. informační systémy o evropském právu ukázaly, že řešení na požadované kvalitativní úrovni je možné pouze ve spolupráci s externím partnerem. Využili jsme proto zkušeností společnosti ATLAS consulting, která je dlouholetým dodavatelem právních informačních systémů a dohodli jsme přípravu produktu podle potřeb Komory. Pro společnou práci byl ustaven koordinační a řídící orgán – Legislativní rada.

...více

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

Když došlo do naší kanceláře DVD s novým produktem CODEXIS ADVOKACIE, měl jsem již za sebou zkušenosti s předcházejícím produktem téže firmy, s právním informačním systémem CODEXIS a s produkty EPIS a monotématickými produkty od vydavatelství Grada. Proto má první reakce byla opatrná, a i když s "klasickým" CODEXISem jsem byl navýsost spokojen, přesto jsem nedoufal, že se objeví něco nového. Nu, mýliti se je lidské. Omluvou mi budiž to, že právník má vlastně "v popisu práce" nedůvěřovat ničemu, co je mu předkládáno, dokud se sám nepřesvědčí. Přesvědčil jsem se.

JUDr. Přemysl Kubíček, advokát, AK JUDr. Tomáše A. Schönfelda

CODEXIS® ADVOKACIE je v oblasti právního informačního systému na trhu jedničkou. Mezi velké klady pokládám účast odborníků na jeho tvorbě z řad advokátů.
Podle mého názoru se jedná o velmi dobrý zdroj obohacení vědomostí a zkušeností pro advokáty, zejména pro ty začínající.

JUDr. Jaroslav Suchý, advokát

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je moderní informační systém zahrnující v sobě legislativu České republiky, judikaturu ČR, předpisy a judikaturu Evropské unie a advokátní předpisy. Je řešen v souladu s moderními přístupy návrhu informačních systémů a je plně integrován do nejpoužívanějších operačních systémů. Jeho instalace je jednoduchá a v zásadě jednotlačítková.

Mgr. Daniel Hrbáč, advokát

Program CODEXIS advokacie užívám již několik let a to ke vší spokojenosti. Oproti jiným poskytovatelům právních prostředí (z mých zkušeností např. ASPI) je nutno velmi kladně vyzdvihnout intuitivní a přehledné ovládání systému, avšak při zachování možnosti nadstavbových prvků (např. srovnání právní úpravy občanského zákoníku do roku 2013 a od roku 2014).

Nemohu též vynechat kompatibilitu a výbornou funkčnost navazujících systémů Manažer datových schránek a advokátní spis.


Závěrem lze jen poděkovat a vřele doporučit CODEXIS dalším kolegům.

Mgr. Antonín Dejmek, advokát

CENÍK

VerzeCena základní dodávkyCena servisní smlouvy
S19 900,-19 900,-
N/V/222 990,-22 990,-
N/V/1025 990,-25 990,-
Ceny dalších verzí na individuální vyžádání.

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.
VPřístup k aplikaci současně pro počet uživatelů určených uvedeným číslem, pro software v řešení online.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.