Přehled změn ve verzi 2.1.3:

  • oprava chyby: u výpočtu tarifu “Notářská úschova” v modulu Notář
  • oprava chyby: po provedení výpočtu, jeho uložení a následném otevření docházelo v modulu Notář ke ztrátě části uložených dat a poté ke vzniku neurčitých čísel v přehledu výpočtu
  • tisk Celkových náhrad byl přepracován tak, aby byl zcela použitelný
  • v modulu Soudní poplatky byl přidán nový tarif Zrušení rozhodčího nálezu
  • úprava výpočtu soudních poplatků pro spolky v modulu Soudní poplatky
  • v tisku tarifní odměny advokáta se nyní zobrazuje částka, z níž se odměna počítá
  • přibyla možnost exportu výpočtu pohledávek z prodlení do formátu MS Excel