O nás – ATLAS consulting spol. s r.o.

O nás

ATLAS CONSULTING

ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP je ryze českou softwarovou společností, která se již od roku 1992 věnuje vývoji právních a manažerských informačních systémů a aplikací.

Nejvýznamnějším produktem je bezesporu právní informační systém CODEXIS®, který je nejrozšířenějším a nejkomplexnějším právním informačním systémem v České republice. Je zcela jedinečný díky svému zaměření, úplnosti rozsahu, originálnímu způsobu zpracování, pestré řadě funkcí a mnohým dalším užitečným vlastnostem.

Přinášíme na trh moderní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému. Při vývoji i dodávkách produktů stojí v popředí našeho zájmu vždy uživatel, který ocení bezchybný, bezproblémový a intuitivně ovládaný software. Ambicí našich softwarových řešení není donutit vás stavět od základů, právě naopak. Vycházíme z vašich podmínek a snažíme se navázat na vaše zvyklosti. Díky dokonalé znalosti českého prostředí dlouhodobě vyvíjíme systémy aplikovatelné na širokou škálu používaných hardware a software.


MANAGEMENT KVALITY

Společnost ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP je držitelem systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 v rozsahu vývoj, výroba, prodej a servis právní a ekonomických informačních systémů a aplikací.

O kvalitě našich výrobků a služeb svědčí především řada spokojených uživatelů, mezi nimiž najdeme renomované firmy podnikatelského i poradenského zaměření, veřejné instituce i právnické osoby. Mezi naše významné klienty patří například Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, ČEZ, a.s., Komerční banka, a.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., EVRAZ Vítkovice steel, a.s a další, výčet některých z nich naleznete v sekci reference.

Nezávislí auditoři však potvrdili, že služby, které společnost ATLAS consulting poskytuje svým zákazníkům, jsou navzájem provázané, standardizované a splňují požadavky mezinárodní normy.

  


 POLITIKA SPOLEČNOSTI

Usilujeme o spokojené zákazníky zabezpečením trvalé stability kvality produktů a služeb, systematicky zdokonalujeme servisní služby a zvyšujeme kvalitu nabízených produktů.  Důsledně a přesně dodržujeme postupy související s nastavením systému managementu kvality, průběžně a trvale zlepšujeme systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších podnětů a z výsledků provedených hodnocení, analýz a auditů.

Důležitou součástí naší činnosti je také péče o klienta, která začíná uzavřením úspěšného kontraktu, který chápeme jako první krok v navázání dlouhodobých vzájemně výhodných obchodních vztahů.

 


ATLAS SOFTWARE

Společnost ATLAS software a.s. člen skupiny ATLAS GROUP byla založena v roce 2001 a od doby svého vzniku zajišťuje výhradní obchodní zastoupení společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. Prodej, distribuci, školení a poradenství v oblasti software a hardware zajišťuje síť obchodních zástupců a školitelů. Péči o zákazníky a technickou podporu poskytuje společnost prostřednictvím vlastního klientského centra, zákaznické podpory a servisních pracovníků s celorepublikovou působností.

 

VÍCE INFORMACÍ


CODEXIS PUBLISHING

CODEXIS PUBLISHING je odborné nakladatelství společnosti ATLAS consulting vydávající právní literaturu. Ve spolupráci s právním portálem Právní prostor.cz vydává elektronický časopis Právní prostor. Podílí se rovněž na přípravě odborné přílohy časopisu PRO města a obce s názvem „CODEXIS a Právní prostor pro města a obce“.

Mezi nejvýznamnější tituly nakladatelství patří komentáře k občanskému zákoníku, obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Vlajkovou lodí nakladatelství jsou judikatorní komentáře. Praktický význam judikatorních komentářů umocňuje legislativně zakotvený nárok na právní jistotu (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tedy právo na obdobné soudní rozhodnutí ve srovnatelných případech. Proto je nyní, víc než kdy jindy, namístě sledovat rozhodovací praxi soudů, abychom byli schopni získat přehled o správnosti našich postupů v jednotlivých právních oblastech či konkrétních případech.

Naše společnost jako první přichází na trh s funkčním rozšířením doplňku LIBERIS o Judikatorní komentáře.

Judikatorní komentáře CODEXIS® LIBERIS jsou jedinečné hned v několika ohledech:

 1. díky elektronické podobě jsou neustále aktualizovány o nové komentáře
 2. jsou výběrem stěžejní judikatury ke konkrétnímu ustanovení právního předpisu v uceleném tematickém rámci
 3. snadno se v nich orientuje a vyhledává, čímž výrazně šetří váš čas
 4. jsou součástí nejobsáhlejší databáze právních textů, což zaručuje názorovou vyváženost a širší tematický záběr
 5. umožňuje srovnávání jednotlivých komentářů
 6. nabízí přepočet a vyčíslení jejich validačního (citačního) indexu prostřednictvím doplňku CITEX®
 7. jsou autorským dílem zkušeného týmu odborníků v právní tematice

 Judikatorní komentáře jsou výrazným pomocníkem pro praktikující právní profesionály zejména z řad advokátů, podnikových právníků, právníků veřejné správy, soudců, ale i pro neprávníky díky srozumitelnému textu, který vychází z konkrétních, existujících soudních případů. Jsou tedy návodnou pomůckou, jak v praxi postupovat, aby zůstal zachován nárok na právní jistotu.

Judikatorní komentáře jsou součástí rozsáhlé elektronické databáze LIBERIS informačního systému CODEXIS®.

 

 

MÁM ZÁJEM O JUDIKATURNÍ KOMENTÁŘE

PRÁVNÍ PROSTOR

Komplexní právní portál určený nejen pro odborníky z oblasti práva, ale také pro podnikatele, management firem, zástupce státní správy či samosprávy a další.

Strukturu právního portálu tvoří články a komentáře odborníků a autorů k aktuálním tématům, výběr zajímavých judikátů, komentované změny v legislativě, aktuality z právního světa, přehled o pořádaných odborných akcích (konference, kongresy, školení atd.) nebo prostor pro pracovní příležitosti v oboru.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

VÍCE ZDE


 

CODEXIS ACADEMIA

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® ve verzi určené studentům práv zcela zdarma. Software umožňuje práci s:

 • právními předpisy České republiky
 • judikaturou České republiky
 • předpisy Evropské unie
 • judikaturou soudních institucí Evropské unie
 • odbornou právní a ekonomickou literaturou

Studentům právnických fakult a studentům oborů z oblasti práva na ostatních fakultách vysokých škol usnadňuje orientaci v národní a evropské legislativě a je vynikajícím pomocníkem po celou dobu studia.

VÍCE ZDE

Kongres Právní Prostor®

16.–17. dubna 2019

Prestižní odborný kongres pro zástupce z řad advokátů, soudců, státní správy a samosprávy a manažerů.

VÍCE ZDE


Právo ve veřejné správě

V listopadu roku 2019 se uskuteční již 8. ročník.

Odborná konference pro zástupce z řad státní správy a samosprávy.

VÍCE ZDE

 


CODEXIS® Golf Tour

V roce 2019 se uskuteční další ročník golfových turnajů.

Série golfových turnajů pro účastníky z řad advokátů, soudců a manažerů.

VÍCE ZDE

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

A mnoho dalších...

PARTNEŘI

REFERENCE

Používání systému CODEXIS má pro nás mnoho výhod. CODEXIS je totiž výborným pomocníkem pro běžnou práci pracovníků ekonomického úseku školy, tak i pro pedagogické pracovníky. Systém je kromě jiného cenově výhodnější variantou oproti nákupu tištěných verzí sbírek zákonů, věstníků apod., s čímž je spojena i snadná dostupnost informací pro všechny uživatele. Další předností je včasná aktualizace programu a možnost upozorňování na změny sledovaných předpisů. Oproti jiným systémům nám vyhovuje snadno pochopitelná, tedy intuitivní obsluha programu. Využíván je u nás za účelem vyhledávání předpisů, článků, výkladů či judikátů v oblasti ekonomické a personální, ale také v oblasti řízení a vedení školy.

Právní informační systém CODEXIS doporučujeme vyzkoušet i dalším školám a Vám přejeme mnoho úspěchů v oblasti dalšího vývoje systému.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je moderní informační systém zahrnující v sobě legislativu České republiky, judikaturu ČR, předpisy a judikaturu Evropské unie a advokátní předpisy. Je řešen v souladu s moderními přístupy návrhu informačních systémů a je plně integrován do nejpoužívanějších operačních systémů. Jeho instalace je jednoduchá a v zásadě jednotlačítková.

Mgr. Daniel Hrbáč, advokát

Naše společnost vlastní licenční práva k programu „manažer datových schránek“ již od roku 2013. Tento software nás zaujal již na prvním představení.

Jsme s ním naprosto spokojeni, hlavním kladem je, že od instalace natáhne celou historii DS 3 měsíce zpětně a od té doby máte k dispozici všechny zprávy přijaté i odeslané.

Vzhled je velmi příjemný, kdo používá Outlook, hravě zvládne obsluhu intuitivně.

Další výhodou a velkou je, že pokud obsluhujete více datových schránek, máte je všechny k dispozici na jedné obrazovce a můžete mezi nimi přecházet, jak potřebujete a nemusíte se z jedné odhlašovat a do další přihlašovat.

Výborná funkce je také hromadné stahování, pokud máte více DS, stáhnete je najednou.

Když datovou zprávu odesíláte, odešlete ji, aniž byste otevřeli datovou schránku a vše, co tam je nedoručeno, také nedoručeno zůstane. Doručení si určujete sami, stažením a samozřejmě můžete stáhnout zprávy pouze z nějaké konkrétní DS.

Výhodou je také adresář, který je podstatně lepší než přímo v datových schránkách.

Jsme velice rádi, že jsme tento produkt zakoupili, denně ho používáme i několikrát.

Ing. Miroslava Ottová, ekonom EUROPA Union Service a.s.

Program CODEXIS advokacie užívám již několik let a to ke vší spokojenosti. Oproti jiným poskytovatelům právních prostředí (z mých zkušeností např. ASPI) je nutno velmi kladně vyzdvihnout intuitivní a přehledné ovládání systému, avšak při zachování možnosti nadstavbových prvků (např. srovnání právní úpravy občanského zákoníku do roku 2013 a od roku 2014).

Nemohu též vynechat kompatibilitu a výbornou funkčnost navazujících systémů Manažer datových schránek a advokátní spis.


Závěrem lze jen poděkovat a vřele doporučit CODEXIS dalším kolegům.

Mgr. Antonín Dejmek, advokát

Manažer datových schránek s úspěchem využíváme v naší společnosti Richmond a.s. Ráda bych vyzdvihla především praktickou stránku softwaru, neboť s ním může velmi přehledně pracovat jak zdatný, tak i méně zdatný uživatel.

Taktéž způsob, jakým se doručené a odeslané dokumenty archivují a možnost označovat jednotlivé zprávy je mimořádně přínosná.

Celkově lze konstatovat, že tento software přispěl významnou měrou ke zkvalitnění vnitřního oběhu dokumentů a poskytuje uživatelům patřičný komfort.

Ing. Monika Trejbalová, ekonomický a personální ředitel Richmond a.s.

Pracuji jako soudní znalec ve třech znaleckých oborech, stavebnictví – vady a poruchy staveb, oceňování nemovitostí, a projektování.
Právní systém CODEXIS používám ke své práci již několik roků. Pro jeho jednoduchost, rychlost a spolehlivost, to vše spojené s jistotou, že mám vždy po ruce kompletní právní servis, jsem si na něj zvykl.

Ing. Josef Pavlát, soudní znalec

Trestat za psaní na internet! Český soudce pohrozil vážnými kroky

(18.06.2018) Parlamentní listy.cz

Právní postihy za rasistické komentáře na Facebooku, které připomínají západní Evropu. Doba je zralá k tomu, abychom začali sociální sítě z tohoto pohledu řešit,“ myslí si čestný prezident Soudcovské unie a předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

VÍCE

Exšéf Soudcovské unie o šíření nenávisti: Je čas řešit sociální sítě z pohledu trestního práva

(13.06.2018) OČeská justice

Komunikace na sociálních sítích zajímá odborníky na trestní právo. Důvodem jsou sílící rasové urážky, nabádání k zásahům proti migrantům, šíření nenávisti mezi skupinami lidí a návody k trestné činnosti, které lze nezřídka na sítích najít.

VÍCE

Sociální sítě jako nový fenomén trestního práva

(11.06.2018) Roklen 24

Komunikace na sociálních sítích zajímá odborníky na trestní právo. Důvodem jsou sílící rasové urážky, nabádání k zásahům proti migrantům, šíření nenávisti mezi skupinami lidí a návody k trestné činnosti, které lze nezřídka na sítích najít.

VÍCE

Kdo může být typickým hackerem v ČR?

(25.05.2018) Ostrava-Online.cz

Dnes začíná platit ochrana osobních údajů podle evropského nařízení známého pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Dotkne se tisícovek firem a institucí a promítne se rovněž do soudní praxe.

VÍCE

Kdo může být typickým hackerem v ČR?

(10.05.2018) Techmagazín.cz

V ČR od roku 2013 výrazně vzrostl počet případů, které řešily nejvyšší soudní instance v souvislosti s kyberkriminalitou a hackery.

VÍCE

Prezidentka Soudcovské unie: Moudré mlčení musíme nahradit důstojnou otevřeností

(28.04.2018) Česká justice

Dříve soudce mlčel a měl autoritu, dnes už takové jednání nestačí. To, že je někdo soudce, nezajišťuje v dnešní době přemíry informací automatický respekt. Proto je třeba důvěru v justici budovat jinak.

VÍCE

Kongres Právní prostor 2018

(26.04.2018) BULLETIN ADVOKACIE

První konferenční den otevřely tematické bloky o ochraně osobních údajů a GDPR a pracovním právu. Svá vystoupení přednesli JUDr. David Borovec, který se věnoval ochraně osobních údajů v personální praxi, a upozornil například na nadužívání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

VÍCE

Typickým hackerem v ČR je zhrzený partner, bývalý kolega nebo pohoršený rodič nepřející lásce

(24.04.2018) Noviny NAŠE MĚSTO

V České republice od roku 2013 výrazně vzrostl počet případů, které řešily nejvyšší soudní instance v souvislosti s kyberkriminalitou a hackery. Zatímco za rok 2013 zaznamenali analytikové práva ve věci neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací jen 4 případy, v dalších letech rozsudky narostly na sedminásobek, tedy na zhruba tři desítky případů.

VÍCE

Diskutovaná ochrana dat podle GDPR nebude chránit vzorky DNA

(01.03.2018) českéfirmy.com

S účinnosti GDPR můžeme rozhodně čekat další," říká právnička Petra Gříbková za analytiky práva ze společnosti Atlas Consulting.  Faktem je, že osobní údaje figurují v mnoha registrech a často tam ani být nemají...

VÍCE

Ochrana osobních dat podle GDPR zdaleka neochrání všechny údaje

(01.03.2018) ostrava-online.cz

S účinnosti GDPR můžeme rozhodně čekat další," říká právnička Petra Gříbková za analytiky práva ze společnosti Atlas Consulting. Faktem je, že osobní údaje figurují v mnoha registrech a často tam ani být nemají...

VÍCE

Kongres Právní prostor 2018: již poosmé pestrá přehlídka aktuálních právních témat

(26.04.2018) Právní prostor.cz

Osmý ročník kongresu Právní prostor již je minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, navštívilo letos téměř 200 účastníků z celé České republiky. Kongres se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi

VÍCE

Kongres Právní prostor 2017 - kaleidoskop právních novinek

(31.05.2017) BULLETIN ADVOKACIE

Prestižní právní kongres PRÁVNÍ PROSTOR, jehož organizátorem byl již posedmé právní systém CODEXIS společnosti ATLAS consulting i letos otevřel v hotelu Jezerka na Seči ve dnech 25. a 26. dubna 2017 řadu aktuálních témat z několika právních odvětví.

VÍCE

Sbohem a šáteček! Soudy to s nelegálními migranty umí

(09.12.2016) Roklen 24

České soudy jsou důsledné ve vyhošťování nelegálních přistěhovalců. Soudních rozhodnutí řešících imigraci jsou k dnešnímu dni stovky. Co do státní příslušnosti jde nejčastěji o občany Vietnamské republiky, Ukrajiny či afrických států. Vyplývá to z informací firmy ATLAS consulting.

VÍCE

Kvůli zlému psovi můžete skončit ve vězení. Za zvíře vždy ručíte

(08.11.2016) LIDOVKY.cz

Máte-li velkého psa a neumíte ho zvládat, riskujete, že vám to provětrá peněženku. Pokud někoho pokouše nebo rozbije věci v obchodě, za škody ručíte bez ohledu na zavinění.

VÍCE

Nový občanský zákoník většinou netrvá na formalitách

(07.10.2016) Česká pozice

České soukromé právo je značně neformální. Nový občanský zákoník zjednodušil uzavírání smluv a jeho zásadou je, že mají být spíše platné než neplatné. Jasno ale do nových pravidel vnesou až soudy.

VÍCE

Na dovolené může přijít zranění i smrt

(29.08.2016) Lidové noviny

Pokud se vám u moře stalo něco nemilého kvůli chybě cestovní kanceláře, právo je na vaší straně. Ale pozor, pokud chcete reklamovat nedostatky zájezdu, musíte to stihnout během prvního měsíce po návratu domů.

VÍCE

Češi neumějí bezpečně odbočovat vlevo. Spoléhají se totiž na ostatní

(18.04.2016) iDNES.cz

"Lidé nevědí, že musí při odbočování předpokládat i chybu dalšího řidiče. Neznají zásadu takzvané omezené důvěry, kterou ale vyznává právo," uvádí Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting spol. s r.o., která se zabývá právními informačními systémy.

VÍCE

Analytici práva: Politici musí snést víc kritiky, než občané

(20.10.2015) e15.cz

„Svoboda slova mezi politiky dostává v Česku na frak, a to pod rouškou ochrany osobnosti,“ říká Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting, která se zabývá právními informačními systémy. „Politici se totiž, na rozdíl od soukromých osob, vědomě dostávají do postavení osoby veřejně činné, kdy musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Vyplývá to jak ze závěrů Ústavního soudu, tak Evropského soudu pro lidská práva,“ upozorňuje Gříbková.

VÍCE

Rozhovor s Petrem Leyerem o whistleblowingu v Právním prostoru

(02.07.2015) Transparency International

Pro Právní prostor poskytl rozhovor na téma whistleblowing vedoucí právní poradny TI Petr Leyer. Řeč byla o dosahu whistleblowingu, o jeho vnímání veřejností jak širokou, tak odbornou, o současné podobě připravované legislativy nebo o možnosti právního zakotvení odměňování whistleblowerů.

VÍCE

Právníci: Odvolání Chládka ukazuje na nutnost řešit "donášení na šéfa"

(30.05.2015) Parlamentní listy.cz

Česká republika řeší a musí vyřešit právní úpravu pro whistleblowing, tedy pro oznamování nekalých praktik nadřízených, korporací nebo spolupracovníků. "V tuto chvíli se vede diskuse, zda člen vlády šikanoval podřízené. Kdybychom měli právní úpravu pro whistleblowing, nediskutovali bychom, ale šetřili podle práva, na čí straně je pravda," říká s odkazem na živou kauzu ministra školství Marcela Chládka Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting spol. s r.o., která se zabývá právními informačními systémy.

VÍCE

Právníci: Odvolání Chládka ukazuje na nutnost řešit "donášení na šéfa"

(29.05.2015) e15.cz

Kauza končícího mistra školství Marcela Chládka ukázala podle některých právníků i na další nevyřešenou „díru“ v české legislativě. Česká republika musí vyřešit právní úpravu pro whistleblowing, tedy pro oznamování nekalých praktik nadřízených, korporací nebo spolupracovníků. Očekává to od nás i Evropský parlament.

VÍCE

Podnikový právník roku

(15.05.2015) Právní rádce

Unie podnikových právníků za mediálního partnerství časopisu Právní rádce vyhlásila již počtvrté vítěze ocenění Podnikový právník. Šestičlenná porota rozhodla o udělení ocenění Petře Gříbkové, právničce společností ATLAS consulting spol. s r.o. a ATLAS software a.s., v kategorii Samostatný podnikový právník.

VÍCE

Nejlepší Podnikoví právníci již počtvrté

(01.05.2015) Spektrum

Unie podnikových právníků ČR předala svá ocenění Podnikový právník, nad nimiž Svaz převzal záštitu. Ocenění uděluje, aby propagovala a popularizovala práci podnikových právníků u odborné i laické veřejnosti.

VÍCE

Známe letošní oceněné podnikové právníky

(21.04.2015) Právní prostor.cz

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se již počtvrté předávala ocenění Podnikový právník 2015. Tradičním vyhlašovatelem je Unie podnikových právníků ČR, která v letošním roce slaví již čtvrtstoletí své existence.

VÍCE

Co vadí podnikovým právníkům

(20.04.2015) Lidové noviny

Unie podnikových právníků rozdala ceny roku 2015. Nejlepším právním oddělením se stal tým společnosti Siemens, samostatnou podnikovou právničkou pak Petra Gříbková z ATLAS consulting spol. s r.o.

VÍCE

Rozhovor: Samostatným podnikovým právníkem roku je Petra Gříbková

(17.04.2015) Právní prostor.cz

Unie podnikových právníků ČR, o.s., vyhlásila již čtvrtý ročník ocenění Podnikový právník 2015. Jedno z ocenění si ze slavnostního večera konaného 16. dubna u příležitosti letošního ročníku Podnikového právníka, odnesla i JUDr. Ing. Petra Gříbková z ryze české společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

VÍCE

Podnikový právník 2015

(17.04.2015) IHNED.cz

Slavnostního vyhlášení, které proběhlo za mediálního partnerství Právního rádce, se kromě pořadatelů a oceněných zúčastnili také například Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger, nebo také zástupci akademické obce či právnických profesních komor.

VÍCE

Známe nejlepší Podnikové právníky 2015

(17.04.2015) Exekutorská komora České republiky

Unie podnikových právníků ČR ocenila nejlepší podnikové právníky. Na čtvrtém ročníku akce vyhlásila vítěze v osmi kategoriích. Slavnostní večer Podnikový právník 2015 se konal včera v Praze.

VÍCE

Nejlepší Podnikoví právníci již počtvrté

(17.04.2015) Unie podnikových právníků ČR

Na slavnostním večeru dne 16. 4. 2015 se předávala ocenění Podnikový právník 2015. V roce, ve kterém slaví čtvrtstoletí své existence Unie podnikových právníků ČR ocenila již počtvrté nejlepší podnikové právníky.

VÍCE

Právník o kauze Rath: Trest po třech letech je dlouhá doba

(09.04.2015) DVTV (8m)

Právo nepamatuje na případy, že se někdo stane spolupracujícím obviněným opakovaně, tady by mělo platit jednou a dost, jde o výjimečný institut, říká odborník na trestní právo Jiří Jelínek.

VÍCE

Bytová společenství vlastníků – pozor i na sousedy dlužníky a správce domu

(31.03.2015) Právní prostor.cz

I když máte vlastní byt s uhrazenou hypotékou, můžete kvůli jeho vlastnictví klidně dlužit velké částky. Stát se to může jednoduše. Byt v bytovém domě znamená, že jeho majitel je s největší pravděpodobností členem tzv. společenství vlastníků jednotek (SVJ), což je vlastně množina majitelů, která má právní ukotvení a spravuje věci domu.

VÍCE

Jste poctivý majitel bytu? Přesto můžete dlužit miliony. Problém zní SVJ

(12.03.2015) e15.cz

I když máte byt s uhrazenou hypotékou, můžete kvůli jeho vlastnictví dlužit velké částky. Jak je to možné? Problém se jmenuje společenství vlastníků jednotek (SVJ), což je množina majitelů, která má právní ukotvení a spravuje věci domu. Právníci upozorňují, že členové ručí za závazky SVJ podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, ale ručí celým svým majetkem.

VÍCE

Nečinní vlastníci leckdy paralyzují celé bytové domy

(16.11.2014) Novinky.cz

Lidé, kteří si koupili do osobního vlastnictví byt, se často ocitají v pasti. Celý bytový dům je totiž právně ochromen kvůli pár jiným vlastníkům sousedních bytů, kteří jsou ale zcela nečinní.

VÍCE

Bytová společenství vlastníků často nejsou schopná rozhodovat, chybí vlastníci

(31.10.2014) Regiony24.cz

Majitelé bytů a domů jsou stále častěji i lidé, kteří v domě nebydlí, ale byt v něm pronajímají. Celkem logicky pak nemají důvod chodit na schůze tzv. společenství vlastníků jednotek (SVJ), aby se tam bavili se sousedy o tom, co v domě bude nebo nebude opraveno, a kdo by měl třeba kosit trávu či vyměnit schránky.

VÍCE

Nová finta „šmejdů“: Tohle zboží je bonusový dárek, tvrdí. Nedá se pak reklamovat

(01.10.2014) Právní prostor.cz

„Nemůžete ani požadovat vrácení poměrné části peněz z důvodu vady, protože jste právě tuto vadnou věc vlastně dostali jen tak navíc a zdarma,“ upozorňuje na základě ukončených právních sporů Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting, která se zabývá analýzami judikatury a právními informačními systémy.

VÍCE

Nová finta prodejců: Předražený dárek se nedá reklamovat

(26.08.2014) e15.cz

Trh rádoby obchodníků přišel opět s novinkou. Pokud si koupíte předražené zboží s tím, že je k němu dodáván gratis nějaký zajímavý dárek či bonus, měli byste dobře počítat. Dárek bude totiž nejspíš danajský. To, co se mohlo zdát v pořízené sadě jako výhoda, je najednou obtížný aušus, který podle právníků a ani soudu nelze reklamovat.

VÍCE

Městský soud vydělává na případu Romana Janouška

(28.07.2014) aktuálně.cz

Městský soud v Praze si našel svérázný přivýdělek, ke kterému mu pomohl odsouzený podnikatel Roman Janoušek, respektive zájem o jeho případ. O anonymizovaný rozsudek v případu, kdy byl za sražení ženy autem odsouzen ke třem letům vězení, totiž projevila zájem nejen řada novinářů, ale například studentů práv.

VÍCE

Právní prostor.cz a LIBERIS mají své kmotry

(29.04.2014) Právní prostor.cz

Již čtvrtý ročník kongresu Právní prostor hostil hotel Jezerka v Seči u Chrudimi, a to ve dnech 15. a 16. dubna 2014. Kromě odborných příspěvků zhruba dvaceti přednášejících, které byly rozděleny do sedmi tematických bloků, proběhl také tradiční společenský večer s bohatým programem.

VÍCE

Sportovcům hrozí pokuty za švarcsystém

(29.04.2014) Novinky.cz

Již čtvrtý ročník kongresu Právní prostor hostil hotel Jezerka v Seči u Chrudimi, a to ve dnech 15. a 16. dubna 2014. Kromě odborných příspěvků zhruba dvaceti přednášejících, které byly rozděleny do sedmi tematických bloků, proběhl také tradiční společenský večer s bohatým programem.

VÍCE

Zaměstnávání profesionálních sportovců

(18.04.2014) Česká televize (13m18s - 20m39s)

Podle výkladu občanského zákoníku by měli mít pracovní smlouvu. Sportovní kluby by za ně musely platit odvody. Kluby a asociace se obávají několikanásobně vyšších nákladů.

VÍCE

Už? Nový občanský zákoník platí jen par měsíců, ministryně Válková ho chce měnit

(12.04.2014) Reflex.cz

Téměř dvacet let probíhala velmi složitá diskuse o novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku. Pro občany přinesl podstatné změny. Ovšem ministryně spravedlnosti Helena Válková ho chce už od příštího roku výrazně novelizovat.

VÍCE

Policie řeší ročně na 500 případů stalkingu - tedy nebezpečného narušování soukromí a pronásledování

(04.04.2014) Prima (11m57s - 13m50s)

Oběťmi jsou hlavně ženy. ty se ale velmi často bojí případ nahlásit. Pachatelům hrozí až 3 roky za mřížemi. Jak se bránit, tak to už je otázka pro reportérku Petru Doležalovou.

VÍCE

Konec českých šmíráků? Koukáte sousedovi přes plot? Můžete si vysloužit i vězení!

(03.03.2014) Blesk.cz

Pronásleduje vás soused? Píše vám expartner stovky »esemesek« týdně nebo vám dokonce někdo vyhrožuje? Jen tak snadno jim to neprojde! Nebezpečné pronásledování totiž řeší trestní zákon.

VÍCE

Úprava chování na lyžařských tratích

(09.01.2014) Newsletter Právní rádce

I přestože je tato zimní kratochvíle jedním z nejoblíbenějších rekreačních sportů, v dnešní době neexistuje jediný právní předpis, který by upravoval, jakým způsobem se lyžař má chovat na sjezdovce. Nelze ovšem říct, že by se jednalo o vyloženě štastné řešení. Na každé sjezdovce (zejména na těch tuzemských, které se netěší takové rozloze, jako ty u našich jihozápadních sousedů) se pohybují jak zkušení lyžři, tak úplní začátečníci.

VÍCE

Právníci varují: Pozor na nové zákony o rodině, vyvdáte či vyženíte i nechtěné příbuzné

(13.12.2013) Reflex.cz

Příbuzné, ať se to komu líbí nebo ne, přiřkne manželům nový občanský zákoník. Definuje totiž rodinu jako rozsáhlé společenství a místo dosavadních 131 upravuje rodinné právo v celkem 322 paragrafech. Přestože úkolem rodinného práva je především chránit zájmy sezdaných párů a jejich dětí, odborníci varují před úskalími, která se objevují a začnou fungovat spolu s novým občanským zákoníkem od 1. ledna 2014.

VÍCE

Pozor na nové zákony o rodině: vyvdáte či vyženíte i nechtěné příbuzné

(12.12.2013) Regiony24.cz

Pokud se domníváte, že sňatkem se svým partnerem, vytváříte novou rodinu a ta původní, z níž vzešel, vás nemusí zajímat, jste na velkém omylu. Za pár dnů nabude účinnosti nová úprava rodinného práva a vy se rázem pro stát, soudce i advokáty ocitnete ve společné rodině se švagry, dědečky a babičkami i se sourozenci svého vyvoleného či vyvolené.

VÍCE

Máme "přeobčanováno"?

(03.10.2013) Newsletter Právní rádce

Dá se říct, že s blížícím se datem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) vrcholí také informační kampaň upozorňující na změny, které tento nový kodex s největší pravděpodobností od ledna příštího roku přinese. Tematické seriály změn vlivem NOZ tak momentálně zpracovávají deníky, odborné měsíčníky, informační bulletiny renomovaných advokátních kanceláří nebo dokonce veřejnoprávní televize.

VÍCE

Jak se podnikoví právníci připravují na NOZ?

(26.09.2013) Právní rádce

Na rozdíl od velkých společností, jejichž příspěvky se objevily na tomto místě v minulých vydáních, má příprava na NOZ v menších společnostech komornější formu. Samozřejmě ani nás nenechávají budoucí změny chladnými a přípravy se projevují především v mapování oblastí, které budou změnami dotčené nejvíce, a také v postupném rozpracovávání jejich konkrétních úprav, což je pro naši společnost, vzhledem k její hlavní orientaci na zpracovávání legislativy a judikatury v informačním systému CODEXIS a pořádání každoročního právnického kongresu Právní prostor, možná o něco snazší.

VÍCE

Za 25 let se objevilo jen 20 judikátů o korupci

(29.07.2013) ihned.cz

Nejdůležitější soudy nejudikují v českém prostředí o korupci nikterak často. Během posledních 25 let totiž vydaly zhruba 20 takovýchto rozhodnutí. Týkala se například veřejných zakázek, znalectví nebo fotbalu.

VÍCE

O české korupci: Mnoho slov, málo soudů

(24.07.2013) Česká pozice

Pokud se nepodaří dostat případy politické korupce před soud, krize demokracie se nebezpečně prohloubí. Expremiér Petr Nečas v pondělním vydání časopisu Týden prohlásil: „Oni prostě nejsou schopni žádné mafiány ani korupčníky chytit, a protože vědí, že jsou lidé frustrovaní z politiky a existuje společenská poptávka, tak se vrhli na nejsnadnější terč, který tu je – na ústavní činitele a politiky.“

VÍCE

Verdikt k politické korupci má u soudů nejvyšších pater skutečně premiéru

(19.07.2013) E15.cz

Současný rozruch kolem rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci bývalých poslanců ODS potvrzuje, že korupční kauzy se u nás dosud dostaly do posledních pater soudů jen sporadicky. Chybí tedy dostatek precedentních případů a už vůbec nejsou v politických kauzách. Za posledních 25 let se korupce vyskytla v nejvyšších judikátech pouze ve zhruba dvou desítkách případů.

VÍCE

Firma si přes ÚOHS vymohla nový tendr na ministerstvu obrany, na soutěž ale stále čeká

(05.07.2013) ihned.cz

Manažeři společnosti ATLAS consulting tvrdili českým ministerstvům, že jim dokážou dodat lacinější právní databáze než jejich současný dodavatel. Například resort obrany se však výběrovému řízení bránil. Nyní antimonopolní úřad určil, že tendr vyhlásit musí. Zatím se ale firma soutěže nedočkala.

VÍCE

Mobilní technologie

(28.06.2013) Lidové noviny (příloha, str. 10-11)

Přehled těch nejzajímavějších aplikací. Aplikace, které by ve vašem mobilu či tabletu určitě neměly chybět.

Za rabování hrozí pachatelům až osm let ve vězení

(08.06.2013) Regiony24.cz

V evakuovaných oblastech a v lokalitách postižených povodněmi se budou i drobné krádeže trestat přísněji, než jindy a jinde. Takzvané rabování sice v Trestním zákoníku takto pojmenováno není, ale krádeže za trvání živelní pohromy nebo při jiné události, která vážně ohrožuje životy a zdraví lidí, mají zvláštní trestní sazbu. Zloděj může být odsouzen až na osm let. Nová právní úprava, která při povodních v roce 2002 ještě neplatila, je důsledná. Soudy ji už využily minimálně v pěti případech.

VÍCE

Většina konkurzů bank z 90. let ještě neskončila

(01.05.2013) ČTK

Banky, které v 90. letech a na přelomu tisíciletí v Česku zkrachovaly, jsou ve většině případů i po mnoha letech stále v konkurzu (dnes insolvenci) a proces uzavření a vypořádání jejich dluhů dosud neskončil. Vkladatelé, kteří nedostali zpět své peníze z Fondu pojištění vkladů, stále čekají na uzavření procesů u krajských či vyšších soudů. Vyplývá to z dat, která z pravomocných soudních rozhodnutí analyzovala společnost ATLAS consulting.

VÍCE

Většina konkurzů bank z 90. let ještě neskončila

(01.05.2013) Český rozhlas

Banky, které v 90. letech a na přelomu tisíciletí v Česku zkrachovaly, jsou ve většině případů i po mnoha letech stále v konkurzu (insolvenci) a proces uzavření a vypořádání jejich dluhů dosud neskončil. Vkladatelé, kteří nedostali zpět své peníze z Fondu pojištění vkladů, stále čekají na uzavření procesů u krajských či vyšších soudů. Vyplývá to z dat, která z pravomocných soudních rozhodnutí analyzovala společnost ATLAS consulting. Pravomocná rozhodnutí o ukončení konkurzu k bankrotům bank jsou jen u Kreditní a průmyslové banky, Plzeňské banky a Pragobanky. Situace se netýká bankovních domů, které svou krizi vyřešily například spojením s jinou finanční skupinou - například Investiční a poštovní banka - IPB. Z 12 bank, které skončily v konkurzu v letech 1995 až 2003, je tak devět stále v konkurzu. Ještě horší je prý situace při úpadku nebankovních poskytovatelů úvěrů a půjček.

VÍCE

Hromadné útoky hackerů se v Česku netrestají. Soud dal jen jeden postih

(20.03.2013) CONNECT

Pozor, vztyčují prst experti. Případ, jaký zaznamenalo Česko v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby exemplárního rozhodnutí soudu. Skutečnosti vyplývají z exkluzívní bleskové analýzy, kterou vypracovala společnost ATLAS consulting.

VÍCE

Masové útoky hackerů se v Česku netrestají

(20.03.2013) Lidové noviny

Škody a ušlý zisk za téměř deset milionů korun, nárůst objednávek antivirových programů o desítky procent, ale zjištění a potrestání viníků v nedohlednu. To je bilance nedávných útoků na servery bank, médií a mobilních operátorů.

VÍCE

Útoky hackerům procházejí. Odsouzen byl jediný

(20.03.2013) E15

Při posledních útocích bylo zajištěno velké množství dat z jednoho počítače, prověřují je členové komise NBÚ. Žádný útok hackerů podobný těm během invaze proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům z minulého týdne v Česku nebyl dotažen k exemplárnímu rozhodnutí soudu, varují experti.

VÍCE

Hromadné útoky hackerům v Česku procházejí, soud potrestal jen 1

(20.03.2013) Euro24.cz

Hromadné útoky hackerům v Česku procházejí, soud potrestal jen 1. Při posledních útocích bylo zajištěno velké množství dat z 1 PC, prověřuje je komise NBÚ.

VÍCE

Hromadné útoky hackerů se v Česku netrestají. Soud dal jen jeden postih

(19.03.2013) E15.cz

Pozor, vztyčují prst experti. Případ, jaký zaznamenalo Česko v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby exemplárního rozhodnutí soudu. Skutečnosti vyplývají z exkluzívní bleskové analýzy, kterou vypracovala společnost ATLAS consulting.

VÍCE

Hromadné hackerské útoky se v ČR téměř netrestají, varují odborníci

(18.03.2013) CIAnews.cz

V České republice nebyl dosud odsouzen žádný hacker, který organizoval masový útok na velkou firmu, banku či hromadně poškodil velký počet lidí. Případ, jaký zaznamenala naše země v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby „exemplárního“ rozhodnutí soudu.

VÍCE

Hromadné hackerské útoky se v ČR téměř netrestají, varují odborníci

(18.03.2013) Metropole zz

V České republice nebyl dosud odsouzen žádný hacker, který organizoval masový útok na velkou firmu, banku či hromadně poškodil velký počet lidí. Případ, jaký zaznamenala naše země v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby „exemplárního“ rozhodnutí soudu.

VÍCE

Hromadné hackerské útoky se v ČR téměř netrestají, varují odborníci

(18.03.2013) FeedIT.cz

V České republice nebyl dosud odsouzen žádný hacker, který organizoval masový útok na velkou firmu, banku či hromadně poškodil velký počet lidí. Případ, jaký zaznamenala naše země v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby „exemplárního“ rozhodnutí soudu. (TZ)

VÍCE

Hromadné hackerské útoky se v ČR téměř netrestají, varují odborníci

(18.03.2013) Regiony24

V České republice nebyl dosud odsouzen žádný hacker, který organizoval masový útok na velkou firmu, banku či hromadně poškodil velký počet lidí. Případ, jaký zaznamenala naše země v minulých dnech při útoku hackerů proti webovým serverům, bankám a telekomunikačním operátorům, nebyl v Česku nikdy dotažen do podoby „exemplárního“ rozhodnutí soudu.

VÍCE

Právní experti: soudy mohou svým rozhodováním napravovat chyby v zákonech

(05.03.2013) PROTEXT

Význam soudních rozhodnutí v české právní praxi roste stejně, jako roste jejich počet. Na tom se shodli účastníci kulatého stolu s názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR, který se konal 26. února 2013 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Organizátorem kulatého stolu byla společnost ATLAS consulting, která na český trh dodává právní informační systém CODEXIS(R).

VÍCE

Justici ochromují rychle rostoucí počty dlužníků

(10.01.2013) Cribis

Do insolvence padá nejvíce lidí a firem v historii Česka. Bezvýchodně zadlužených je už dokonce tolik, že dluhy svým množstvím a administrativní zátěží ochromují samotnou justici. Ta jen tak tak stíhá plnit zákonné lhůty a jen stěží může vše do detailů pečlivě posuzovat.

VÍCE

Rychle rostoucí počty dlužníků ochromují i justici

(04.01.2013) Novinky.cz

Do insolvence padá nejvíce lidí a firem v historii Česka. Bezvýchodně zadlužených je už dokonce tolik, že dluhy svým množstvím a administrativní zátěží ochromují samotnou justici. Ta jen tak tak stíhá plnit zákonné lhůty a jen stěží může vše do detailů pečlivě posuzovat.

VÍCE

Naděje pro bankrotáře: malí věřitelé nestíhají své nároky hlásit

(07.12.2012) Novinky.cz

Nesplácené dluhy domácností a firem dosáhly už takové míry, že každý den žádají desítky lidí o ochranu před věřiteli a na desítky společností denně padají insolvenční návrhy. Už teď je z čísel jasné, že rok 2012 se pro Česko stal rekordním rokem krachů firem i jednotlivých lidí. Jen živnostníků a podniků padlo nejvíce od roku 1993.

VÍCE

Exekutoři zabavují věci i těm, kteří nic nedluží

(19.11.2012) Pečuj doma.cz

Exekutoři zabavují majetek i lidem, kteří nikomu nedluží, nicméně u nich nějaký dlužník dosud žije nebo donedávna pobýval. Zachránit věci před dražbou a získat je zpět bývá nervy drásající dlouhodobý a nákladný proces. Výdaje za právníka a soud obvykle zaplatí postižený. Jsou však už i případy, kdy soud rozhodl, že se exekutor dopustil trestného činu porušení domovní svobody.

VÍCE

Sjeté pneumatiky mohou řidiči při smrtelné nehodě u soudu přitížit

(07.11.2012) Novinky.cz

Jízda na pneumatikách s hloubkou dezénu menší, než stanovuje zákon, řidiči při nehodě se smrtelným zraněním u soudu značně přitíží. Vyplývá to ze závěrů, ke kterým dospěl při posuzování zavinění dopravní nehody Nejvyšší soud.

VÍCE

Česká legislativa na jedno kliknutí

(01.11.2012) Brands and Stories

Společnost ATLAS consulting spol. s r.o vznikla v roce 1992. Potřeba podnikat však u zakladatele společnosti Jřího Řeháka sahá hluboko do osmdesátých let. Sametová revoluce byla proto mezníkem, kdy už od začátku bylo rozhodnuto o budoucím směrování dnešního majitele společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

VÍCE

Letošní dovolená se mnoha lidem změnila v soud s cestovkou

(08.09.2012) Novinky.cz

Dovolená se už stovkám lidí v posledních letech proměnila ve vyčerpávající a drahé soudní tahanice s cestovkami. Vyplývá to z analýzy judikatury našich soudů. Kauzy klient versus CK v Česku rozhodně nejsou nijak ojedinělé.

VÍCE

Soud: Zájezd nemusí reklamovat jen kupující

(27.08.2012) krachycestovek.cz

Česká obchodní inspekce před časem pokutovala jednu známou cestovní kancelář za porušení zákona o ochraně spotřebitele tím, že ve svých Všeobecných obchodních podmínkách omezila právo reklamovat své služby výlučně osobou, se kterou uzavřela cestovní smlouvu.

VÍCE

Nový nástroj na dlužníky v rukou lichvářů: Směnka

(16.07.2012) Novinky.cz

Zatímco mezi podnikateli a bankami je to osvědčený nástroj, v rukách lichvářů se stala záludnou zbraní ve vztahu k lidem až po krk zadluženým. Směnka. Čím dál více ji tzv. soukromí investoři do rychlých půjček bez ověřování schopnosti splácet, „vhodné i pro důchodce a matky samoživitelky v exekuci,“ používají k zajištění svých extrémních úroků.

VÍCE

Policie šetří stále více případů dotačních podvodů

(31.05.2012) Novinky.cz

Počet oficiálně zjištěných případů přijímání a rozdávání úplatků či podvodů s dotacemi roste. Zatímco v roce 2009 policie evidovala pouze na čtyři desítky případů úplatkářství, v roce 2011 se jednalo o 85 případů přijímání úplatku a o dalších téměř 170 kauz podplácení.

VÍCE

Stát se chrání proti exekucím, řadový občan takové zastání nemá

(08.03.2012) Novinky.cz

Města a krajské úřady budou mít stejně jako už dnes stát výrazně větší ochranu svého majetku před exekucí než řadový občan. Na státní a nově i městské objekty nebude možné dát exekuční zástavu do katastru nemovitosti jako běžně lidem či firmám. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) tím reaguje na exekuční kauzu Karlův most. Změna je součástí návrhu k novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je v Poslanecké sněmovně.

VÍCE

Bankovní zkoumání politické angažovanosti boji s korupcí nepomohlo

(06.03.2012) Novinky.cz

To, že se úředníci v bankách a na poštách musejí podle tři roky starého zákona o praní špinavých peněz lidí ptát kvůli více než 25 tisícům v hotovosti na jejich politickou angažovanost, korupčníky a čachráře překvapivě neodhalilo. Málokdy se stane, že někdo vůbec stojí na lavici obžalovaných kvůli praní špinavých peněz získaných například z korupce.

VÍCE

Přes účty studentů se ve velkém perou peníze

(25.01.2012) Novinky.cz

V Česku se podle odhadů protikorupční policie ročně vypere přes 100 miliard korun. Další zisky z legalizovaných výnosů přitom dosahují až 700 miliard. Jako bílí koně se často využívají i účty studentů.

VÍCE