(31.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 232/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Novela byla připravena v návaznosti na novelu zákona o kybernetické bezpečnosti publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 205/2017 Sb., jež dala vzniknout novému ústřednímu správnímu úřadu, konkrétně Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně. Jde o ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Dle zákona o kybernetické bezpečnosti přitom jeho příjmy a výdaje tvoří samostatnou rozpočtovou kapitolu. Zákonodárce nyní v duchu této skutečnosti přidává do zákona o státním rozpočtu novou příslušnou rozpočtovou kapitolu.

V souvislosti s tím je novelizována rovněž vyhláška o rozpočtové skladbě, a sice vyhláškou č. 233/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2017, stejně tak jako výše uvedená vyhláška.