(18.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 252/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Změny, jež novela přináší, zákonodárce dle důvodové zprávy přijal za účelem zajištění a implementace procesu přechodu na standard Digital Video Broadcasting – Terrestrial, tzv. DVB-T2 v rámci realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Mezi hlavní cíle novely tak má patřit zejména zakotvení podmínek a pravidel pro souběžné šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2, kdy by souběžné vysílání komerčních televizních stanic mělo být zajištěno pro celoplošné programy stávajících sítí tak, aby byla minimalizována potřeba nezbytných úprav na straně veřejnosti. Úpravy mají rovněž přispět k zajištění postupu úhrady nákladů, jež přímo souvisejí s přechodem na DVB-T2, a zdrojů financování procesu přechodu. Stejně tak má být zajištěna ochrana kvality šíření a příjmu zemského digitálního televizního vysílání v sítích DVB-T2 proti rušení z pásma 700 MHz a dalších pásem používaných pro International Mobile Telecommunications. Významná je ovšem rovněž, nad rámec technické povahy, rovina novely přinášející úpravy ve věci posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 2. 9. 2017.