(20.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 254/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato krátká novela o dvou změnových bodech je, dle důvodové zprávy, reakcí na dosavadní stav, kdy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňovala částkou 2.000 Kč. To již bylo v současných podmínkách považováno za nedostatečné. Zákonodárce vyhodnotil, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemohla působit motivačně, a zvýšil ji na 3.000 Kč. Odběr krvetvorných buněk se pak nově oceňuje částkou 20.000 Kč.