(21.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o krátkou novelu o necelé desítce změnových bodů. Jejím cílem je zákaz chovu a usmrcování zvířat tam, kde výhradním nebo primárním účelem takového jednání je získání kožešin. Jde především o dlouho a hojně diskutovaný zákaz tzv. kožešinových farem, na nichž mají být hromadně chováni a usmrcováni výhradně pro své kožešiny norci a lišky. Novela se naopak nemá vztahovat na využití kožešin jako vedlejších produktů při získávání masa, což bývá typické například pro chov králíků a nutrií.

Dle důvodové zprávy zákonodárce k tomuto kroku přistoupil ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich jsou výhrady podstatné části odborné veřejnosti proti dosavadnímu stavu z hlediska životní pohody zvířat chovaných na kožešiny, druhým pak etické otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý lidský zájem. Bylo zohledněno, že primárně pro svou kožešinu jsou chovány téměř výhradně živočišné druhy, u nichž proběhla jen velmi omezená domestikace, především lišky a norci. Tato v podstatě divoká zvířata měla být přitom držena v klecových chovech, které už ze své podstaty nemohou naplnit vrozené etologické potřeby těchto divokých zvířat. Veškeré snahy o odstranění vytýkaných nedostatků při zachování provozuschopnosti kožešinových farem přitom měly ve světě selhat.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.