(21.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 42/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Vyhláška byla dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejího zpracovatele, připravena v návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 327/2017 Sb. a účinnou od počátku tohoto roku. Ve vyhlášce jde o změny ustanovení upravujícího náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, ustanovení upravujícího způsob ukončení vzdělávání, ale zejména o stanovení podrobností stran potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 28. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar