(10.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 214/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, zpracovatele vyhlášky, má novela nově upravit formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat Základní báze geografických dat České republiky, jež je komplexním digitálním geografickým modelem území České republiky. ČÚZK zejména považoval za nezbytné, aby byly právním předpisem stanoveny nové, moderní formy poskytování dat databáze a základní pravidla pro jejich poskytování včetně stanovení úplat za jednotlivé položky, jejichž specifikace odpovídá skupinám geografických objektů vedených v databázi.

Vedle toho má jít rovněž o reakci na změnu pracovních postupů a úpravu výukových plánů v rámci vzdělávání, a to v návaznosti na nové technické možnosti v oblasti geodetických měření a výpočtů bodů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.