(03.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 47/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy k této relativně krátké novele o pěti změnových bodech uvádí, že byla přijata z důvodu nutnosti provést změny tohoto prováděcího právního předpisu v souvislosti s přípravou a realizací systému Rychlých spojení v České republice. To, vedle mnohého dalšího, vyžaduje také změnu související legislativy.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar