(15.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 37/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla Ministerstvem zdravotnictví přijata za účelem řádné transpozice evropské směrnice 2016/1106, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Změny se týkají především výčtů nemocí, vad a stavů oběhové soustavy vylučujících nebo podmiňujících zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, stejně tak jako úpravy stran nemoci diabetes mellitus v uvedeném kontextu.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 22. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar