(12.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je hlavním cílem této relativně rozsáhlé novely upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření, a to s ohledem na praktické poznatky, jež byly získány z dosavadního fungování systému. Zpřesněním pravidel mají být nastaveny podmínky pro využívání příslušných finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření, jenž měl pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. První rok implementace měl totiž poukázat na skutečnost, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. Pokud jde o asistenta pedagoga, mělo se ukázat, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. Proto ministerstvo přichází s úpravami, jež by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga měly vnést jakousi vnitřní diferenciaci.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

Autor: Mgr. Martin Glogar