Dne 15. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 258/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.
Celý článek