(05.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 13/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Dle Ministerstva pro místní rozvoj, zpracovatele novely, byla tato zpracována v souvislosti s novelou stavebního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 225/2017 Sb. a účinnou od počátku tohoto roku. Prostřednictvím jejích bezmála tří desítek změnových bodů má být podzákonná právní úprava přizpůsobena stavu, který nastolila zmíněná novela stavebního zákona, a to zejména pokud jde o změny týkající se územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 29. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar