(06.12.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30. 10. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 354/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Jako každoročně touto dobou přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k novelizaci vyhlášky specifikující seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Prostřednictvím novelizační vyhlášky se v rámci aktualizace seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami doplňují a upravují některé zdravotní výkony, vypouštějí se některé obsoletní zdravotní výkony a naopak se v souvislosti s rozvojem medicínských oborů zařazují zdravotní výkony nové.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.