(19.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 39/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva zdravotnictví, zpracovatele této rozsáhlé novely o více než sedmi desítkách změnových bodů, byla důvodem pro její přijetí potřeba adaptovat úpravu požadavků na příslušné potraviny na novou evropskou harmonizovanou úpravu jednak požadavků na určité kategorie potravin, jednak požadavků na poskytování informací o potravinách jejich spotřebitelům obsaženou v přímo použitelných předpisech Evropské unie.

Vyhláškou se zároveň zrušuje vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, a to včetně své novely.

Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar