Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 256/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Celý článek