(01.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 226/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle Ministerstva spravedlnosti přijata za účelem změny příslušnosti státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů, jež lze obecně zahrnout pod kategorii teroristických trestných činů.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.8.2016.