(12.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 308/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, které bylo zpracovatelem této novely, byla vyhláška přijata za účelem řádné implementace evropské směrnice 2016/970, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely, do českého právního řádu. Legislativně-technicky novela vkládá do vyhlášky nové znění její přílohy č. 1 upravující seznam vojenského materiálu ve smyslu podmínek definovaných výše zmíněným zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 28.9.2016.