(15.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 417/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla zpracována v návaznosti na změnu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provedenou zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 293/2017 Sb. Tím byl s účinností od počátku tohoto roku znovu zaveden příspěvek České kanceláři pojistitelů za nepojištěný provoz vozidla.

Ministerstvo financí nyní novelizací vyhlášky stanovuje výši denní sazby příspěvku za nepojištěný provoz vozidla, vymezuje druhy vozidel, pro které se denní sazba tohoto příspěvku stanovuje, a specifikuje rovněž výši nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na tento příspěvek, vše v relacích § 4 odst. 5 výše uvedeného zákona.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar