(08.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 388/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo kultury k novelizaci přistoupilo, aby do právní úpravy reprezentované touto prováděcí vyhláškou řádně promítlo změny v jí prováděném zákoně o církvích a náboženských společnostech. Ten je s účinností k počátku roku 2017 měněn zákonem publikovaným pod č. 192/2016 Sb., přičemž dané změny souvisejí s rozsáhlou novelou zákona o základních registrech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.