(23.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 321/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

Dle Ministerstva vnitra, které návrh novely pro schválení na platformě Vlády zpracovalo, je novela jednou z reakcí na vládní rozhodnutí navýšit platy všech státních zaměstnanců ve veřejném sektoru o 10 %.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 11. 2017.