(05.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 86/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je projevem transpozice nových evropských směrnic označených čísly 2017/738, 2017/774 a 2017/898, kterými se mění směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracovatele návrhu novely na vnitrostátní úrovni, je jejím předmětem snížení limitních hodnot bisfenolu A a olova obsažených v hračkách, stejně tak jako doplnění limitní hodnoty fenolu, jež v dosavadní právní úpravě nebyla zahrnuta vůbec.

Nařízení nabývá své účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 28. 10. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar