(01.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 46/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Jde o novelu nařízení vydaného k provedení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Dle Ministerstva zdravotnictví, které novelu v rámci výkonu vládní protidrogové politiky zpracovalo, bylo nutné urychleně řešit situaci spojenou s nárůstem výskytu nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky. Tyto drogy byly syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek. Novela má tento stav narovnat.

Nařízení nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1. 3. 2017.