(02.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.1.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 17/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva zemědělství, jež bylo předkladatelem návrhu této novely, bylo jejím hlavním cílem adekvátně zareagovat na nezbytnost zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy nařízením upravené, stejně tak jako odstranit nedostatky v procesu administrace, které se v dosavadní aplikační praxi a po zkušenostech s administrací žádostí v letech 2015 a 2016 ukázaly.

Nařízení nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.3.2017.