Software Advokátní spis vyšel v nové verzi a byl tak rozšířen o další funkce. Bylo připraveno třídění spisů podle značky, upraveno zobrazování popisu spisu při založení nové položky, faktury lze nyní označovat jako dobropisované, upraveno bylo také zobrazování náhledů dokumentů ve formátu pdf. Ke změnám došlo také v logice volby oprávnění uživatele a u reportů měsíčních sumářů.