(16.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Jde o rozsáhlou novelu přinášející nové znění plánu přidělení kmitočtových pásem, tzv. národní kmitočtové tabulky, jež je obsahem přílohy č. 1 novelizované vyhlášky. Národní kmitočtová tabulka je ve skutečnosti národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union) pro Českou republiku, přičemž k vypracování jejího nového znění přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu po bezmála osmi letech na základě povinností vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a v Mezinárodní telekomunikační unii.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar