(27.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 41/2017 Sb. nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov.

Nařízení vydané podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v podrobnostech upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov, termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.

Účinnosti nabývá dnem 1.4.2017.