(09.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 266/2017 Sb. nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.

Vydáno k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, jež se s účinností nového nařízení zrušuje.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 2. 9. 2017.