(17.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27. 7. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 219/2017 Sb. nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice.

Nařízení vydané podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech stanovuje postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a jejich hlavních částí, na jejichž znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní (nařízení EU č. 2015/2403), postup a technické požadavky na znehodnocování zakázaného doplňku zbraně, postup a technické požadavky na znehodnocování střeliva, postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na ničení zbraní a střeliva, minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo zhotovování řezů munice, ale také postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů formou demilitarizace v případě zbraní a munice v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy. Takovou je například Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 94/2003 Sb. m. s. I zde Ministerstvo vnitra zmiňuje novou právní úpravu jako jednu z reakcí na situaci okolo výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 8. 2017.