(16.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27. 7. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 218/2017 Sb. nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu.

Nařízení vydané podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech stanovuje minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, a dále povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Také k tomuto nařízení Ministerstvo vnitra uvádí, že bylo připraveno s odkazem na změny zákona o střelných zbraních a střelivu realizované v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014.

Účinnosti nabylo dnem 1. 8. 2017.